Hyppää sisältöön
Media

Pitkään valmisteilla ollut liikennevakuutuslaki uudistuu

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 16.6.2016 13.27
Tiedote 96/2016

Liikennevakuutuslain uudistuksella halutaan parantaa vakuutusyhtiöiden välistä kilpailua ja selkeyttää liikennevakuutusta koskevaa sääntelyä.

Hallitus esitti asiaa koskevien lakien vahvistamista torstaina 16. kesäkuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait perjantaina, ja ne tulevat voimaan 1. tammikuuta 2017 lukuun ottamatta liikennevakuutuslain sairaanhoidon korvaamista koskevaa 4 lukua, joka tulee voimaan jo 1. elokuuta 2016.

Vakuutusmaksujen bonusjärjestelmä säilyy, mutta vakuutusyhtiöllä on mahdollisuus huomioida ajoneuvojen vahinkohistoria aiempaa laajemmin. Yhden ajoneuvon vahinkohistoria voidaan huomioida useamman ajoneuvon vakuutusten hinnoittelussa ja päinvastoin. Tämä muutos koskee vain yksityishenkilöiden vakuutuksia.

Lakiin esitettiin rajausta, jossa moottoriajoneuvokilpailuissa tai harjoituksissa ajoneuvon kuljettajalle itselleen aiheutuneita henkilövahinkoja ei korvattaisi kyseisen ajoneuvon vakuutuksesta. Eduskuntakäsittelyssä rajauksesta kuitenkin luovuttiin ja kilpailussa kuljettajille aiheutuneet vahingot korvataan myös uudessa liikennevakuutuslaissa.

Korvauspäätös kuukaudessa

Vakuutusyhtiöllä on velvollisuus aloittaa korvauskäsittely seitsemän arkipäivän kuluessa asian vireille tuosta. Varsinainen korvauspäätös on annettava kuukauden kuluessa aiemman kolmen kuukauden sijaan. Laissa korostetaan sitä, että henkilövahinkoja koskevat korvauspäätökset on perusteltava.

Esinevahinkoja koskevan korvausvastuun enimmäismäärää nousee nykyisestä 3,3 miljoonasta eurosta 5 miljoonaan euroon. Henkilövahingoista maksettaville korvauksille ei ole enimmäismäärää.

Liikennevakuutuslaki perustuu monilta osin EU:n liikennevakuutusdirektiiviin. Nykyinen liikennevakuutuslaki on ollut voimassa vuoden 1960 alusta lähtien.

Uusi laki liikenneturvallisuusmaksusta

Liikennevakuutusta harjoittavilta vakuutusyhtiöiltä perittävästä liikenneturvallisuusmaksusta säädetään nykyistä yksityiskohtaisemmin erillisessä laissa.  Maksun kerää Liikenteen turvallisuusvirasto. Maksun määrä on yksi prosentti vakuutusyhtiön liikennevakuutuksesta saamista vakuutusmaksuista. Liikennevakuutusyhtiöt maksavat jo nykyisin suurin piirtein samansuuruista liikenneturvallisuusmaksua sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen perusteella.

Lisätietoja:

liikennevakuutuslain uudistuksesta
johtaja Hannu Ijäs, p. 02951 63248, [email protected]

liikenneturvallisuusmaksusta
hallitussihteeri Milla Mustamäki, p. 02951 63457, [email protected]

Sivun alkuun