Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Palvelusetelikokeilut jatkuvat vuonna 2019

Sosiaali- ja terveysministeriö
3.10.2018 15.08
Tiedote 139/2018

Palvelusetelikokeiluille on myönnetty 10,5 miljoonan euron valtionavustus. Reformiministerityöryhmän elokuussa tekemän linjauksen mukaisesti käynnissä olevat palvelusetelikokeilut voivat näin jatkua vuonna 2019. Palvelusetelikokeilujen jatkuminen turvaa osaltaan sujuvan jatkumon palvelusetelikokeiluista valinnanvapauslain mukaisiksi alueellisiksi valinnanvapauspiloteiksi ensi vuoden aikana.

Kokeiluja on käynnissä kymmenessä eri maakunnassa ja sisällöllisiä kokeiluja on 15. Valinnanvapautta kokeillaan palveluseteliä hyödyntäen perustason sosiaali- ja terveyspalveluissa (ns. sote-keskuksissa), suun terveydenhuollossa ja henkilökohtaisessa budjetissa.

Tämän vuoden syyskuun alussa kokeiluissa valinnanvapautta oli käyttänyt 30 000 sote-keskuksen ja 5 000 suun terveydenhuollon asiakasta. Asiakkaiden vaihtaminen yksityisille palveluntuottajille on ollut jatkuvaa, mutta hidastunut vuoden 2018 aikana. Henkilökohtaisen budjetin on valinnut tähän mennessä 70 asiakasta omien palvelujensa järjestämistavaksi. Henkilökohtaisen budjetin kokeilut alkoivat keväällä 2018, ja kesän jälkeen niissä on alkanut asiakkaiden rekrytointi.

Hankkeissa sovelletaan tällä hetkellä voimassa olevaa palvelusetelilakia (569/2009). Kokeilut ovat olleet osa valtioneuvoston Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) -kärkihanketta. Kärkihankekausi päättyy 31.12.2018.

Valtionavustuksen myöntäminen

Kokeiluissa jatketaan kärkihankekaudelle määriteltyjen tavoitteiden saavuttamista, ja niiden toteutumisen systemaattista seurantaa. 

”Tiedontuotanto, kokeilujen seuranta ja arviointi ovat keskeisiä palvelusetelikokeilun tehtäviä jatkossakin, joten kaikkien rahoitusta saavien kokeilujen tulee sitoutua niihin. Kokeiluissa on osin toisistaan poikkeavia sisällöllisiä painopistealueita, mikä mahdollistaa monipuolisen tiedonsaannin”, hankepäällikkö Vuokko Lehtimäki korostaa.

Palvelusetelikokeilujen rahoitus päättyy viimeistään 31.10.2019. Mikäli maakunta saa erikseen päätettävää pilottirahoitusta, tulee samalla alueella toimiva palvelusetelikokeilu muuntaa osaksi laajempaa valinnanvapauspilottia 31.8.2019 mennessä. Kokeilujen aikaisemmat rahoituspäätökset ovat voimassa 31.12.2018 asti. Jatkorahoituksessa kokeilualueilla on 20 prosentin omarahoitusosuus.

Palvelusetelikokeilujen jatkorahoitus

Hakija/kokeilun hallinnoija Kokeilun sisältöalue Hyväksytyt kokonaiskustannukset Myönnetty valtionavustus (80 % kustannuksista)
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Eksote Henkilökohtainen budjetti 370 000 296 000
Vaasan kaupunki Henkilökohtainen budjetti 650 000 520 000
Pohjois-Karjala Siun sote Henkilökohtainen budjetti 300 000 240 000
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Henkilökohtainen budjetti 400 000 320 000
Tampereen kaupunki sote-keskus, suun th 1 800 000 1 440 000
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä sote-keskus 1 800 000 1 440 000
Jyväskylän kaupunki sote-keskus 1 400 000 1 120 000
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä Henkilökohtainen budjetti, sote-keskus, suun th 4 000 000 3 200 000
Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä Henkilökohtainen budjetti, sote-keskus 1 600 000 1 280 000
Hämeenlinnann kaupunki sote-keskus 800 000 640 000
yhteensä   13 120 000 10 496 000

Lisätietoa

hankepäällikkö Vuokko Lehtimäki, p. 02951 63256, vuokko.lehtimaki(@)stm.fi

Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanke

Palvelusetelikokeilu -sivusto

Sote-keskus-kokeilujen seurantataulukko: vaihtajien määrät v. 2018 

PASI alueuudistus-arkisto hankeuutinen kärkihankkeet sote-uudistus
Sivun alkuun