Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Päivystysasetuksen päivityksellä taataan hoidon laatua ja turvallisuutta

Sosiaali- ja terveysministeriö
23.9.2014 10.04
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeriö on päivittänyt asetuksen kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä. Asetuksella säädetään pääperiaatteet päivystyspalvelujen saatavuudesta, saavutettavuudesta ja laadusta. Tällä pyritään takaamaan väestölle mahdollisimman yhdenvertaiset, laadukkaat ja turvalliset päivystyspalvelut koko maassa.

Asetukseen tehtävät täsmennykset vaikuttavat ympärivuorokautiseen perusterveydenhuollon päivystykseen ja suun terveydenhuoltoon, päivystyksenä tehtäviin leikkauksiin sekä synnytyksiin.

Yhteispäivystykset yleistyvät, päivystysleikkausten laatukriteerit tiukentuvat

Päivitetyn asetuksen mukaan ympärivuorokautiset päivystykset on järjestettävä jatkossa yhteispäivystyksinä. Yhteispäivystyksellä tarkoitetaan sellaista ympärivuorokautisesti toimivaa päivystysyksikköä, jossa on sekä perusterveydenhuollon että muiden erikoisalojen lääkäreiden palveluja. Suun terveydenhuollon päivystyspalveluita järjestetään iltaisin ja viikonloppuisin sairaanhoitopiirin alueella yhdessä yhteispäivystyspisteessä.

Käytännössä ympärivuorokautista perusterveydenhuollon päivystystä on jatkossa tarjolla sairaaloissa. Ympärivuorokautinen suun terveydenhuolto järjestetään viidessä yliopistosairaalassa. Yhteispäivystyksellä voidaan varmistaa laaja-alaisempi osaaminen sekä turvata paremmin tarpeellisten palvelujen saanti.

Sosiaali- ja terveysministeriö voi myöntää luvan ympärivuorokautiselle terveyskeskuspäivystykselle poikkeustapauksissa, kuten pitkien etäisyyksien alueilla. Tällaisissa päivystysyksiköissä on huolehdittava ympärivuorokautisista laboratorio- ja kuvantamispalveluista sekä henkilöstön riittävästä osaamisesta päivystyspotilaiden hoidossa. Lisäksi on oltava valmius siirtää potilaita kaukanakin olevaan yhteispäivystyspisteeseen.

Päivystyksenä tehtävät leikkaukset edellyttävät sairaalalta tiukkojen laatukriteerien täyttämistä. Leikkauksia tekevällä yksiköllä pitää olla välitön valmius ympärivuorokautiseen leikkaushoitoon, seurantaan ja tehostettuun valvontaan. Kiireelliset leikkaukset keskitetään pääosin keskussairaaloihin.

Synnytyksiin tarvitaan riittävästi henkilöstöä ja osaamista

Synnytyksiä koskevia edellytyksiä tiukennetaan potilasturvallisuuden varmistamiseksi. Synnytystoiminta sairaalassa edellyttää vähintään noin 1000 synnytystä vuodessa. Tällä turvataan hyvä valmius hätätilojen hoitoon.

Pitkien välimatkojen alueilla saatetaan tarvita pienempiäkin synnytyssairaaloita, jotta hoito olisi saavutettavissa kohtuullisessa ajassa. Sosiaali- ja terveysministeriö voi tarvittaessa myöntää poikkeusluvan sairaalalle, jossa on alle 1000 synnytystä vuodessa, jos palvelun saavutettavuus tai potilasturvallisuus edellyttää sitä. Myös tällöin sairaalan on täytettävä asetuksen edellyttämät vaatimukset henkilöstön osaamisesta ja riittävyydestä. Sairaalassa on oltava välitön valmius hätäkeisarileikkaukseen ja muun muassa lastenlääkäripäivystys.

Matkasynnytyksiä pyritään vähentämään synnytyssairaaloiden äitiyspoliklinikoiden ja alueiden neuvoloiden tiiviillä yhteistyöllä.

Asetus luo pohjan yhtenäisesti järjestetylle päivystykselle

Päivystystoiminnan potilasturvallisuudella on suuri merkitys väestön terveydelle ja terveydenhuollon kokonaiskustannuksille. Asetus luo valtakunnallisesti yhtenäisen pohjan päivystyshoidolle ja mahdollistaa laadukkaat palvelut väestölle paikallisesti ja alueellisesti. Tavoitteena on, ettäterveyskeskuksissa on edelleen iltavastaanottoja ja viikonloppuvastaanottoja, jotta lievät sairastumiset voidaan hoitaa lähellä asukkaita.

Asetus tulee voimaan 1.1.2015. Synnytystoimintaa koskevat säännökset tulevat voimaan 1.6.2015.

Lisätietoja

lääkintöneuvos Timo Keistinen, p. 0295 163 385
hallitusneuvos Anne Koskela, p. 0295 163 384
lääkintöneuvos Anne Nordblad, p. 0295 163 387 (suun terveydenhuolto)


Liitteet

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä, annettu 23.9.2014

Päivystysasetuksen perustelumuistio


Muualla palvelussamme

Usein kysyttyjä kysymyksiä päivystysasetuksen muuttamisesta

Sivun alkuun