Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ministeri Kiuru: Hätä ei katso aikaa eikä paikkaa – keskittämisasetuksen muutoksella lisää potilasturvallisuutta

Sosiaali- ja terveysministeriö
30.12.2019 12.51
Kolumni
Ministeri Kiuru

Suomi on pitkien etäisyyksien harvaan asuttu maa, mutta sairaustapauksia ja onnettomuuksia sattuu missä tahansa. Siksi onkin huolehdittava siitä, että apu on saatavilla silloin kun on hätä. Terveydenhuollon keskittämisasetuksen muutosehdotuksilla varmistetaan, että potilasturvallisuus toteutuu asuin- tai olinpaikasta riippumatta koko Suomessa. Samalla myös alueiden elinvoima säilyy ja vahvistuu.

Suomen julkinen erikoissairaanhoito on jaettu viiteen erityisvastuualueeseen ja niiden keskuspaikkoina toimiviin viiteen yliopistolliseen sairaalaan.

Yliopistosairaaloiden lisäksi vaativia toimenpiteitä ja leikkauksia tehdään keskussairaaloissa. Keskussairaaloiden ympärivuorokautinen leikkausvalmius vaatii monien erikoisalojen osaajien joukon ja jotta osaajien ammattitaito säilyy ja kehittyy, toimenpiteitä on oltava tarpeeksi. Sen vuoksi on säädetty vuosittaisia minimimääriä eri erikoisalojen leikkauksille.

Alueille valtaa sopia sisäisesti poikkeuksista

Minimimääristä tiukasti kiinni pitäminen voi kuitenkin lisätä alueellista epätasa-arvoa.  Potilasturvallisuuden ja yhdenvertaisuuden varmistamiseksi asetukseen esitetään nyt sellaisia muutoksia, että erityisvastuualueen sisällä voitaisiin sopia pienemmistä leikkaus- ja toimenpidemääristä. Poikkeuksia sallittaisiin alueen väestön tarpeiden ja pitkien välimatkojen perusteella ja niistä sovittaisiin erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa. Alueen yliopistollisen sairaalan vastuulla olisi huolehtia keskussairaalan kanssa hoidon laadusta ja potilasturvallisuudesta.

Poikkeukset koskisivat lonkan ja polven tekonivelleikkauksia, selkäkirurgiaa sekä rinta- ja paksusuolisyöpäleikkauksia. Erityisvastuualueittain olisi siis mahdollista sopia tiettyihin sairaaloihin edellä mainittujen erikoisalojen ympärivuorokautinen päivystys. Näiden erikoisalojen toimenpiteitä tehdään valtakunnallisesti paljon.

Sen sijaan erittäin harvinaiset leikkaukset ja toimenpiteet keskitettäisiin alueellisesti viiteen yliopistolliseen sairaalaan. Tutkimukset ovat osoittaneet, että suurilla sairaaloilla on paremmat mahdollisuudet hoitaa harvinaisia ja vakavia komplikaatioita.

Sairaala sykkii elinvoimaa ympärilleen

Sairaalat ovat alueillaan merkittäviä osaamiskeskittymiä. Isossa sairaalassa on paljon työntekijöitä, joten se on yleensä paikkakuntansa suurimpia työllistäjiä. Sairaalassa työskentelevät ovat korkeasti koulutettuja erikoisasiantuntijoita, joten he tuovat asuinpaikkakunnalleen paljon verotuloja ja ovat näin ollen tärkeä elinvoimatekijä koko seudulle. Sairaalapaikkakunnat houkuttelevat myös nuoria, sillä alan koulutuspaikat keskittyvät sairaaloiden läheisyyteen.

Leikkausten ja toimenpiteiden minimimääristä joustaminen säilyttää keskussairaaloiden toiminnot monipuolisina, mikä varmistaa osaltaan alueellisen tasa-arvon säilymistä. Sairaala on monen kaupungin sykkivä sydän, joka varmistaa ympäristönsä kasvua ja kehitystä.


Krista Kiuru
perhe- ja peruspalveluministeri

Sivun alkuun