Hyppää sisältöön
Media

Mielenterveysstrategia tuo jatkuvuutta pitkän aikavälin mielenterveystyöhön

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 26.9.2018 14.12
Tiedote 131/2018

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt mielenterveysstrategian valmistelun. Strategian linjaukset ulottuvat vuoteen 2030 saakka. Tavoitteena on turvata mielenterveystyön jatkuvuus ja tavoitteellisuus.

Strategian nojalla kukin hallitus laatii mielenterveyden toimintaohjelman, jossa määritellään hallituskauden mielenterveyspolitiikan painopisteet, toimeenpanon keinot ja välineet sekä seuranta.
 
Mielenterveysstrategia sisältää itsemurhien ehkäisyn strategiset linjaukset. Tätä tarkoitusta varten eduskunta on antanut 300 000 euron määrärahan.
 
Strategian valmistelun taustalla on pääministeri Sipilän hallitusohjelman kirjaus, jonka mu-kaan hallitus käynnistää mielenterveysohjelman valmistelun. Julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2019–2022 hallitus päätti uudistaa myös mielenterveys- ja päihdepalvelujen lainsäädännön. 
 
Mielenterveysstrategian valmistelua ohjaa ohjausryhmä, jonka puheenjohtaja on ylijohtaja Markku Tervahauta sosiaali- ja terveysministeriöstä. Käytännön valmistelusta vastaa laaja-alainen asiantuntijaryhmä, jonka puheenjohtaja on professori Sami Pirkola Tampereen yliopistosta. Ryhmässä ovat edustettuina palvelujärjestelmän asiantuntijat ja mielenterveysalan järjestöt.
 
Mielenterveysstrategia valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä. Valmistelussa otetaan huomioon vuosina 2009–2015 toteutetun
mielenterveys- ja päihdesuunnitelman (Mieli 2009) toimeenpanon arvioinnista saadut kokemukset ja palaute.
 

Lisätietoja:

Lääkintöneuvos Helena Vorma, p. 02951 63388
Neuvotteleva virkamies Meri Larivaara, p. 02951 63634
Sivun alkuun