Hyppää sisältöön
Media

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma sai tieteellisen neuvoston

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 5.10.2016 16.00
Uutinen

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmalle on nimetty tieteellinen neuvosto. Neuvoston tavoitteena on varmistaa tiedeyhteisön ja kärkihankkeen välinen vuoropuhelu. Sen tehtäviin kuuluu muun muassa verkostoida tieteellisen tutkimuksen kenttää tukemaan ja edistämään hanketta sekä tuoda esille hanketta hyödyttävää tutkimusta ja tutkijaverkostoja myös muilta tieteenaloilta.

Tieteellinen neuvosto kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa vuosien 2016–2019 aikana. Neuvosto ei käytä päätösvaltaa eikä edusta hanketta. Sen jäsenet toimivat asiantuntijatehtävässään ministeriöstä ja hallituksesta riippumattomasti. Neuvosto tukee neuvoillaan ja ohjeillaan sekä muutosohjelman ohjaus- ja projektiryhmiä että muutoksen toteuttajia maakunnissa.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman tieteelliseen neuvostoon on kutsuttu seuraavat eri tieteenaloja edustavat henkilöt:

  • psykologia: professori emerita Lea Pulkkinen, Jyväskylän yliopisto
  • sosiaalityö: professori Tarja Pösö, Tampereen yliopisto
  • sosiaalipolitiikka: professori Heikki Hiilamo, Helsingin yliopisto
  • kasvatustiede: rehtori Mirjam Kalland, Svenska social- och kommunalhögskolan
  • lastentaudit: professori Markku Heikinheimo, Helsingin yliopisto
  • lastenpsykiatria: dosentti Jari Sinkkonen, Turun yliopisto
  • kasvatustiede: professori Janne Pietarinen, Itä-Suomen yliopisto
  • kasvatustiede (varhaiskasvatus): professori Marja-Leena Laakso, Jyväskylän yliopisto
  • oikeustiede (lapsioikeus): professori Suvianna Hakalehto, Itä-Suomen yliopisto

Neuvoston asiantuntijasihteeriksi on kutsuttu etnologian tutkijatohtori Pilvi Hämeenaho, Jyväskylän yliopisto. Neuvosto kokoontuu LAPE ohjausryhmän puheenjohtaja VTL, YTT (h.c) Maria Kaisa Aulan johdolla.

Neuvoston asettamispäätös

Lisätiedot

erityisasiantuntija Pälvi Kaukonen, p. 0295 163 398

hankepäällikkö Hanne Kalmari, p. 0295 163 046
sähköpostit: [email protected]

LAPE hankeuutinen kärkihankkeet
Sivun alkuun