Hyppää sisältöön
Media

Lääkkeiden potilaskohtaisesta annosjakelusta oma opas

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 20.1.2016 14.45
Uutinen

Lääkkeiden potilaskohtaisen annosjakelun hyvät toimintatavat -oppaan tarkoituksena on luoda yhteiset pelisäännöt annosjakelun toiminnalle Suomessa ja lisätä näin lääkitysturvallisuutta.

Lääkkeiden potilaskohtainen annosjakelu on palvelu, jossa apteekki toimittaa potilaan säännöllisesti käyttämät lääkkeet pusseihin tai annostelijoihin jaeltuina. Potilaskohtaisen annosjakelun tavoitteena on edistää tarkoituksenmukaista lääkehoitoa ja varmistaa, että potilas saa oikeat lääkkeet oikeaan aikaan, käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti ja hyötyy niistä.

Yhtenäistä toimintamallia ei ole ollut aikaisemmin, vaan toimintamallit on sovittu paikallisesti. Potilaskohtaisen annosjakelupalvelun kuvauksen tavoitteena on selkeyttää erityisesti eri ammattiryhmien ja potilaan lääkitystä toteuttavien tahojen tehtäviä ja vastuita. Toimintamalli on tarkoitettu ohjeeksi sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoyksiköille, apteekeille ja terveyskeskuksille.

Lääkkeiden potilaskohtaisen annosjakelun hyvät toimintatavat -opas on laadittu sosiaali- ja terveysministeriön (STM), Kansaneläkelaitoksen (Kela), Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhteistyönä.

Sivun alkuun