Hyppää sisältöön
Media

Kunnille lisää toimintavapautta terveydensuojelun valvonnassa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 10.11.2016 13.46 | Julkaistu suomeksi 10.11.2016 klo 13.49
Tiedote 199/2016

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on jatkossa nykyistä helpompaa kohdentaa terveydensuojelun valvonnan voimavaroja sinne, missä niitä eniten tarvitaan paikallisten terveysriskien ehkäisemiseksi. Tämän mahdollistaa terveydensuojelulain muutos, joka vähentää kunnan velvoitteita ympäristönsuojelun valvontaan liittyvässä suunnittelussa ja ilmoitusmenettelyssä. Muutos liittyy hallitusohjelman kirjaukseen vähentää kuntien kustannuksia ja se tulee voimaan 1. tammikuuta 2017.

Kunnan terveysviranomaisen ei tarvitse enää tehdä päätöksiä kaikista toiminnanharjoittajien tekemistä lakisääteisistä ilmoituksista. Tällaisia tehdään nykyisin vuosittain noin 1500–2000. Jatkossa toiminnanharjoittajan oma vastuu toimintansa terveysvaikutuksista lisääntyy: riskit on tunnistettava ja niihin vaikuttavia tekijöitä on seurattava. Lisäksi omavalvontaa lisätään terveyshaittojen syntymisen estämiseksi. Sellaisesta toiminnasta, josta on säädetty laissa, pitää toiminnanharjoittajan kuitenkin vastaisuudessakin tehdä ilmoitus viranomaiselle 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.

Kunnan suunnitteluvelvoitteiden keventämisen on arvioitu säästävän kunnissa jopa noin 0,5 miljoonaa euroa vuosittain ja ilmoitusmenettelyn keventämisen noin 0,8 miljoonaa euroa vuosittain.
 
Terveydensuojelulain muutos täsmentää myös talousveden valvontaan liittyvät määritelmät yhdenmukaisiksi juomavesidirektiivin ja elintarvikelain kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriö voi jatkossa antaa asetuksen talousveden riittävästä käsittelystä ja säännöllisen riskinhallinnan perusteista. Vesihuollon häiriötilanteet, kuten talousveden välityksellä leviävät epidemiat, voivat aiheuttaa huomattavia kustannuksia kunnalle, elinkeinoelämälle ja kansalaisille. Kun talousveden valvonta perustuu riskinarviointiin, pystytään etukäteen arvioimaan kriittiset kohdat ja löytämään keinoja, joilla tällaiset häiriötilanteet voidaan estää ennakolta. 

Lisätietoja

Johtaja Jari Keinänen, p. 02951 63 311, [email protected]
Neuvotteleva virkamies Raili Venäläinen, p. 02951 63477, [email protected] (talousvesi)

Kuntien vastuu terveydensuojelusta
 

Sivun alkuun