Hyppää sisältöön
Media

Kaksitoista uutta ainetta huumausaineluetteloon

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 10.3.2016 13.47
Tiedote 29/2016

Suomen huumausaineluetteloon lisätään kaksitoista uutta, terveydelle vaarallista huumaantumistarkoituksessa käytettävää ainetta. Näiden aineiden valmistus, maahantuonti, varastointi, myynnissä pitäminen, luovuttaminen sekä hallussapito ja käyttö ovat jatkossa kiellettyjä ja rangaistavia tekoja. Asiaa koskeva valtioneuvoston asetus tulee voimaan 1. huhtikuuta 2016.

Huumausaineluetteloon lisätyt aineet ovat butyyrifentanyyli, furanyylifentanyyli ja 4-fluoributyyrifentanyyli, deskloorietitsolaami, diklatsepaami, etitsolaami, flubromatsepaami, flubromatsolaami, klonatsolaami, meklonatsepaami, nifoksipaami ja pyratsolaami.

Huumausaineluetteloon lisätyt butyyrifentanyyli, furanyylifentanyyli ja 4-fluoributyyrifentanyyli ovat synteettisiä opioideja, jotka muistuttavat rakenteeltaan läheisesti huumausaineeksi luokiteltua, kipulääkkeenä käytettyä fentanyyliä. Uusien valvonnan ulkopuolella olevien fentanyylijohdannaisten saatavuus saattaa houkutella opioidien väärinkäyttäjiä kokeiluun tai käyttöön. Fentanyylit ovat erittäin vaarallisia, koska niiden yliannostus lamaannuttaa hengityksen ja niiden vaikuttavat annokset ovat pieniä, jolloin tarkka annostelu on vaikeaa. Suomen huumausaineluetteloon nyt lisätyt opioidit ovat aiheuttaneet myrkytyksiä ja aineita on takavarikoitu muualla Euroopassa.

Etitsolaami on joissain maissa lääkinnällisessä käytössä oleva bentsodiatsepiini. Flubromatsepaami, flubromatsolaami, klonatsolaami, meklonatsepaami, nifoksipaami ja pyratsolaami ovat ns. muuntobentsodiatsepiinejä, joilla ei ole lääkinnällistä käyttöä, muta joiden väärinkäyttö on lisääntynyt viime vuosina. Aineiden saatavuus lisää houkutusta käyttää niitä lääkemääräyksellä saatavien bentsodiatsepiinilääkkeiden tilalla. Bentsodiatsepiineja käytetään väärin usein yhdessä muiden rauhoittavien aineiden tai alkoholin kanssa. Niillä yritetään myös lievittää piristeiden päihdekäytöstä aiheutuvia haittavaikutuksia.

Yhdelläkään huumausaineluetteloon lisätyistä aineista ei ole Suomessa lääkinnällistä käyttöä eikä aineille ole olemassa mitään laatuvaatimuksia. Tästä huolimatta niitä levitetään tahallisesti aidon lääkkeen kaltaisina tuotteina jopa tableteiksi painettuina. Valheellinen turvallisuuden tunne ja virheelliset väittämät aiheuttavat riskejä käyttäjälle.

Aineet eivät ole YK:n tai EU:n yhteisen huumausainevalvonnan piirissä, mutta niitä kontrolloidaan useissa Euroopan maissa. Aineet on ilmoitettu Euroopan huumausaineiden ja niiden seurantakeskuksen (EMCDDA) varhaisen varoituksen järjestelmään. Aineet ovat levinneet myös Suomeen, ja maassamme on myös niiden väärinkäyttöä.

Huumausaineiden käyttö voi olla haitallista terveydelle, mielenterveydelle ja sosiaaliselle toimintakyvylle. Aineiden kielto ei estä niiden käyttöä kokonaan, mutta se ehkäisee tai hidastaa aineiden leviämistä päihdekäyttöön uusille käyttäjille, erityisesti nuorten parissa. Aineiden luokittelu parantaa myös huumausainevalvonnan mahdollisuuksia.

Lisätietoja
neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta, p. 02951 63977, [email protected]

Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista (543/2008)

Huumausainepolitiikka

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA)

Sivun alkuun