Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Eläkkeisiin ja muihin etuuksiin 0,4 prosentin indeksikorotus vuonna 2015

Sosiaali- ja terveysministeriö
15.9.2014 8.40
Tiedote -

Hallituksen keväällä tekemän kehyspäätöksen mukaisesti työeläke- ja kansaneläkeindekseihin ehdotetaan 0,4 prosentin tarkistusta vuoden 2015 alusta. Indeksitarkistuksen johdosta työeläkkeet, kansaneläkkeet sekä muut näihin indekseihin sidotut etuudet nousisivat ensi vuonna 0,4 prosenttia. Ilman hallituksen säästöpäätöstä indeksikorotus olisi ollut ensi vuonna 1,1 prosenttia.

 

Työeläkeindeksiin sidottuja etuuksia ovat työeläkkeen lisäksi esimerkiksi työeläkelakien mukaiset perhe-eläkkeet, luopumiseläkkeet ja luopumistuet, eräät kuntoutusetuudet ja tapaturmavakuutuslain mukaiset korvaukset. Kansaneläkeindeksiin puolestaan on sidottu esimerkiksi takuueläke, työttömyysturvan peruspäiväraha ja työmarkkinatuki, vammaisetuudet, opintoraha sekä rintamalisät.

Myös toimeentulotuen perusosa on sidottu kansaneläkeindeksiin, mutta toimeentulotuki nousisi kuitenkin ensi vuonna täysimääräisesti. Tämä toteutettaisiin tekemällä toimeentulotuen perusosaan erillinen tasokorotus indeksikorotuksen lisäksi. Yhteensä toimeentulotuen perusosa nousisi 1,1 prosenttia ensi vuonna.

Etuuksien 0,4 prosentin korotus vastaa työmarkkinakeskusjärjestöjen työllisyys- ja kasvusopimuksessa syksyllä 2013 sopimaa palkankorotusten tasoa. Tavallista pienemmän indeksikorotuksen johdosta etuusmenoja säästyisi yhteensä 230 miljoonaa euroa. Valtion osuus säästöistä olisi noin 91 miljoonaa euroa ja kuntien noin 35 miljoonaa euroa. Lisäksi päätös pienentäisi yksityisen sektorin eläkemenoja yhteensä noin 104 miljoonaa euroa. Tavallista matalamman indeksitarkistuksen vaikutus julkiseen talouteen olisi kuitenkin tätä pienempi, koska myös verotulot vähenisivät.

Alennetut indeksikorotukset olisivat myös vuoden 2016 työeläke- ja kansaneläkeindeksien laskennan pohjana, joten alennettujen indeksikorotusten vaikutus jäisi pysyväksi.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle maanantaina 15. syyskuuta. Esitys liittyy valtion vuoden 2015 talousarvioesitykseen. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2015.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Pasi Pajula, p. 02951 63479, [email protected]


Muualla palvelussamme

Sosiaaliturvaetuuksien indeksit 

Sivun alkuun