Hyppää sisältöön
Media

Hyvinvoinnin ja terveyden ministeriryhmä linjasi palvelusetelikokeilun käynnistämisestä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 9.6.2016 11.43
Tiedote 88/2016

Ministerityöryhmä päätti kokouksessaan 7.6.2016, että STM:n vastuulla olevan Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihankkeen osana toteutettava palvelusetelikokeilu käynnistetään ja hankkeiden valtionavustushaku avataan viikolla 25.

Kokeilun sisältö ja tavoitteet

Kokeiluhankkeissa toteutetaan voimassa olevan lainsäädännön (mm. palvelusetelilaki 569/2009 ja asiakasmaksulaki 734/1992) pohjalta kokeilut väestövastuisen sote-keskuksen valinnasta ja keskusten toiminnasta. Kokeiluhankkeisiin myönnetään valtionavustusrahoitusta. Rahoituksen kriteerit muodostuvat kokeilulle hallitusohjelmassa asetetuista tavoitteista sekä kokeiltavasta valinnanvapausmallista tehtävistä hallituksen linjauksista.

Lisäksi suunnitellaan yhdessä kuntatoimijoiden kanssa uusi, laajempiin palvelukokonaisuuksiin pohjautuva palvelusetelin käyttötapa suun terveydenhuollon palveluissa. Luotu toimintamalli otetaan käyttöön kunnissa ja kuntayhtymissä vuosina 2017 - 2018.

Tavoitteena ovat asiakaslähtöiset, omatoimisuutta tukevat toimintaprosessit sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Asiakkaiden kokemukset ja palaute otetaan huomioon palveluiden kehittämisessä ja ohjauksessa.

Palvelujen järjestäjä hyötyy sekä toiminnallisesti että taloudellisesti, kun hallinto tehostuu, palvelujen ohjaus paranee ja palvelujen toimintamallit uudistuvat.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajat asetetaan samalle viivalle ja mahdollistetaan pienten ja keskisuurten yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden osallistuminen palvelujen tuottamiseen.

Tavoitteena on kehittää palvelutuottajien hakemisen ja vertailun mahdollistava sähköinen palvelu ja valinnanvapautta tukevat tietojärjestelmäratkaisut.

Kokeilun suunnitelmallisella arvioinnilla tuotetaan tietoa valinnanvapausmallin toimeenpanoon.

Kokeilun toteutusmalli ja aikataulu

Hankeavustushaku avataan viikolla 25, hakijoiden tulee jättää hankehakemukset viimeistään 31.8.2016. STM tekee valtionavustuspäätökset lokakuussa 2016.

Kokeilu toteutetaan kuntien, kuntayhtymien tai kuntakonsortioiden vetämissä hankkeissa, joihin yksityiset ja kolmannen sektorin palveluntuottajat osallistuvat. Hankkeille määritellään hallituksen valinnanvapautta koskevien linjausten mukaiset tavoitteet ja reunaehdot, jotka kaikkien hankkeiden tulee täyttää. Kokeilun sisällöt ja kriteerit tarkentuvat vielä haun avaamisen jälkeen, kun hallitus linjaa valinnanvapausmallia. Kokeiluun hakeneiden kanssa varmistetaan, että hankesuunnitelmat täyttävät avustukselle määriteltävät kriteerit.

Lisätietoja

Minna Saario, hankepäällikkö, p. 029 516 3146 [email protected]

Sivun alkuun