Hyppää sisältöön
Media

Hallitus kehittää omaishoitajien vapaita - lausuntokierros 13.4. saakka

Julkaisuajankohta 30.3.2016 10.55
Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja luonnoksista hallituksen esityksiksi omaishoidon tuesta annetun lain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta sekä laista perhehoitolain muuttamiseksi. Lausuntoaikaa on 13.4. saakka. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2016.

Jatkossa kaikki sopimuksen tehneet omaishoitajat saisivat jatkossa vähintään kaksi vapaata vuorokautta kalenterikuukautta kohti. Ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti hoitoon sidotut omaishoitajat saisivat jatkossa vähintään kolme vapaata vuorokautta kuukaudessa samoin edellytyksin kuin nykyisinkin. Nykyisin osalla omaishoitajista ei ole ollenkaan vapaapäiviä. Vapaat voisi käyttää myös useassa osassa. Lisäksi hallitus haluaa laajentaa käytettävissä olevaa palveluvalikoimaa siten, että omaishoitajien tosiasialliset mahdollisuudet käyttää lakisääteisiä vapaapäiviään paranisivat. Kunta voisi tarvittaessa järjestää omaishoitajille myös valmennusta ja täydennyskoulutusta sekä hyvinvointi- ja terveystarkastuksia.

Perhehoidon vähimmäispalkkiota tarkistettaisiin siten, että palkkio nousisi noin 80 euroa kuukaudessa. Perhehoitajan palkkio olisi jatkossa nykyisen noin 691 euron sijasta vähintään 775 euroa kuukaudessa.  Perhehoitajilla olisi myös oikeus vähintään kahteen vapaaseen vuorokauteen kuukaudessa. Nykyisin heillä on oikeus vähintään yhteen vapaaseen arkipäivään kuukaudessa. Perhehoidossa hoidettavia voisi olla enintään seitsemän, jos hoitopaikassa asuu vähintään kaksi hoitajaa, jotka täyttävät kelpoisuusvaatimukset. Päätoimisesti perhehoitajana toimivalla olisi oikeus hyvinvointi- ja terveystarkastukseen joka toinen vuosi. Muut kuin päätoimiset perhehoitajat olisivat oikeutettuja tarkastukseen tarvittaessa.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että hallitus kehittää perhehoitoa lähinnä ikäihmisten hoidossa ja omais- ja perhehoitajien vapaita. Hallitus on varannut perhehoidon kehittämiseen ikäihmisten hoidossa alustavasti lisämäärärahaa 15 miljoonaa euroa vuodelle 2017 ja 20 miljoonaa euroa vuosittain vuodesta 2018 eteenpäin. Omaishoitajien ja perhehoitajien vapaajärjestelmän kehittämiseen hallitus on varannut 75 miljoonaa euroa vuodessa.  Summat täsmentyvät hallituksen kehysriihessä huhtikuun alussa. Hallitus on laskenut, että omais- ja perhehoitoa kehittämällä yhteiskunta voi merkittävästi säästää kalliista laitoshoidosta.

Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää lausuntokierroksen lisäksi tärkeimmille sidosryhmille lakimuutoksia koskevan kuulemistilaisuuden 1.4.2016.

Lisätietoja:
Lakimies Erkki Papunen, STM, p. 0295 163 298, [email protected]

Sivun alkuun