Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Asenteet ja työmarkkinat ovat muuttuneet: Osatyökykyisillä on nyt töitä

Sosiaali- ja terveysministeriö
11.3.2019 10.30
Tiedote

Osatyökykyisten työttömien määrä on laskenut kolmena peräkkäisenä vuonna. Suomessa on nyt runsaat 12 000 osatyökykyistä työtöntä työnhakijaa vähemmän kuin vuonna 2015.

Muutos tarkoittaa yhteiskunnalle sekä työllisyysasteen nousua että 100 miljoonan euron suoria säästöjä työttömyydestä aiheutuvien kustannusten pienentyessä. Osatyökykyiselle henkilölle työllisty-minen tuo paremman toimeentulon ja eläkkeen lisäksi osallisuutta ja oikeuden työhön.

Tiedot ilmenevät tänään julkaistusta raportista:

Osatyökykyisten työttömien työnhakijoiden määrän väheneminen ei selity pelkällä talouden hyvällä suhdanteella, vaan työvoiman kysyntä kohdistuu nyt aidosti myös osatyökykyisiin. Valumaa työlli-syydestä työttömyyteen on saatu tyrehtymään.

Osatyökykyiset ovat työllistyneet pääasiassa avoimille työmarkkinoille ja kaikille toimialoille.

Taustalla pitkäjänteinen työ

Asenteet ja työmarkkinat eivät muutu itsestään. Sosiaali- ja terveysministeriö on yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa kahdella hallituskaudella tehnyt systemaattista kehittämistyötä osatyö-kykyisten ja vammaisten henkilöiden työllistymisen parantamiseksi.

Tällä hallituskaudella käynnissä ollut hallituksen Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihanke eli OTE jatkoi edellisen hallituskauden työn pohjalta ja vei eteenpäin OSKU-ohjelman tuloksia.

Esimerkkejä tuloksista:

  • useat lainsäädäntömuutokset ovat helpottaneet työllistymistä ja työssä jatkamista
  • satoja työkykykoordinaattoreita on koulutettu
  • palveluita on alettu integroida uudella tavalla
  • matalan kynnyksen palveluihin on kehitetty toimintamalli (toimintakykykeskus)
  • erityistä tukea tarvitseville on luotu uudenlaisia välineitä työllistymisen tueksi.

Eroon kannustinloukuista

Kolmikantainen työryhmä selvitti kannustinloukkujen purkamista ja teki esityksen lineaarisen mallin käyttöönotosta. Mallissa osatyökyvyttömyyseläkettä ja ansiotuloja yhteensovitettaisiin siten, että nykyiset ansaintarajoista johtuvat kannustinloukut vähenisivät.

Työryhmä ehdottaa, että hallituksen esitys koskien lineaarista mallia voitaisiin antaa eduskunnalle syksyllä 2020 ja lait tulisivat voimaan 1.1.2022, jolloin tulorekisteri on käytössä.

Lisätietoja

Päivi Mattila-Wiro, hankejohtaja, STM, p. 0295 163 467, [email protected]
Patrik Tötterman, erityisasiantuntija, TEM, 0295 049 034, [email protected] (työllisyystilas-tot)
Pirjo Moilanen, neuvotteleva virkamies, STM, p. 0295 163 183, [email protected] (kannus-tinloukut)

Sivun alkuun