Muovisten vesijohtoputkien haju- ja makuhaitat

VesihanaRakennusten uudet muoviset vesijohdot (PEX-muoviputket) ovat aiheuttaneet paikoin tavanomaisesta poikkeavaa hajua ja makua talousveteen. Haju- ja makuhaitoista on tullut yksittäisiä ilmoituksia eri puolilta Suomea. Havainnot on tehty uusissa tai vastikään putkiremontoiduissa rakennuksissa.

Haju- ja makuhaittojen yleisyyttä kartoitetaan

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kuntien terveydensuojeluviranomaisilta tietoja ja mittaustuloksia kuntien terveysvalvonnan tietoon tulleista tapauksista, joissa talousveteen on aiheutunut tai epäillään aiheutuneen hajua tai makua kiinteistöissä käytetyistä PEX-muoviputkista.

Kerättyjen tietojen pohjalta koostetaan yhteenveto, joka julkaistaan elokuun 2015 lopulla.

PEX-putkien teknistä tasoa on tutkittu

Maku- ja hajuhavaintojen johdosta ympäristöministeriö on teettänyt VTT Expert Service Oy:llä selvityksen, jonka mukaan kahden eri valmistajan tiettyjen muovisten PEX-putkierien putket eivät täytä vaadittavaa teknistä tasoa.

Poikkeamia on havaittu seuraavissa tuote-erissä:

  • Altech PEX-A -25M (Sani) LVI nr.: 2012452 (putken koko 15 mm x 2,5 mm)
  • Wirsbo-PEX NKB 100m ART 1033879 14-3-7 107 29 2921 (putken koko 15 mm x 2,5 mm)

Ympäristöministeriö on tiedottanut asiasta tuotteiden valmistajille. Tuotteiden valmistajat vastaavat tuotteiden turvallisuudesta ja terveellisyydestä.

Talousveden on oltava turvallista terveydelle

Talousveden hajulle ja maulle on lainsäädännössä asetettu laatusuositus, jonka mukaan veden hajun ja maun täytyy olla käyttäjien hyväksyttävissä, eikä niissä saa olla epätavallisia muutoksia.

Jos vedessä on vierasta hajua ja makua, kunnan terveydensuojeluviranomaisen on selvitettävä, voiko veden käyttöön liittyä terveyshaittaa.

Kaikista vesijohtomateriaaleista liukenee veteen pieniä määriä kemikaaleja. PEX-putkista tiedetään liukenevan veteen monia erilaisia yhdisteitä. Osan yhdisteistä voi havaita astinvaraisesti, mutta ne eivät silti aiheuta haittaa terveydelle. Tällaisia ovat esimerkiksi MTBE ja TBA.

Lisätietoja

Jarkko Rapala, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT 0295163315