Yleisötilaisuuksien rajoitukset

Valtioneuvosto tarkastelee yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskevia linjauksia säännönmukaisesti. Valtioneuvoston arviointi perustuu epidemiologiseen tilannekuvaan ja vaikutusarviointiin niin valtakunnallisesti kuin alueellisestikin. 

Aluehallintovirastot (AVIt) tekevät yleisten kokousten ja yleisötilaisuuksien rajoituksia koskevat päätökset alueellaan. Päätöksillä asetetaan yleiset rajoitukset tilaisuuksien järjestämiselle enintään kuukaudeksi kerrallaan. Viranomaisen toimivaltaan ei kuulu antaa yksittäisissä tapauksissa poikkeuspäätöksiä näistä rajoituksista.

Kunta voi tehdä alueellaan vastaavia päätöksiä, mikäli tarve poikkeuksellisesti olisi vain yhden kunnan alueella.

Valtioneuvosto ja aluehallintovirasto korostavat, että jokaisen toimijan on tärkeää huomioida toi-minnassaan yleiset ohjeet hygienia- ja muista järjestelyistä, joilla koronaviruksen leviämistä estetään. Tämä pätee myös toimintaan tai tapahtumiin, jotka eivät kuulu aluehallintovirastojen määräämien kokoontumisrajoitusten piiriin. 

Voimassa olevat rajoitukset

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt aluehallintovirastoille uuden ohjauskirjeen 24.8.2020. Aluehallintovirastoja kehotetaan tekemään tarvittaessa päätökset, joilla asetetaan tarvittavat välttämättömät rajoitukset yleisten kokousten ja yleisötilaisuuksien järjestämiselle 30.9.2020 asti. 

Aluehallintovirastot ovat antaneet päätöksensä syyskuun kokoontumisrajoituksista. 

Päätösten mukaan yli 50 hengen tapahtumia voi järjestää sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa silloin, kun tapahtumanjärjestäjä pystyy varmistamaan osallistujien turvallisuuden. Turvallisuus varmistetaan noudattamalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 14.5.2020 antamaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi.