EN FI SV

Yksilöllistetty lääketiede luo edellytyksiä vaikuttavammalle hoidolle

Yksilöllistetty lääketiede edistää yksilön terveyttä ja hyvinvointia hyödyntämällä tutkimusta, uusia teknologioita ja entistä laajempia tietovarantoja.

Tavoitteena on ehkäistä sairauksia sekä parantaa diagnostiikkaa ja hoitojen vaikuttavuutta. Samalla varmistetaan yksilön tietosuoja ja tuetaan ihmisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia saada hoitoa ja vaikuttaa omaan terveyteensä.

Yksilöllistetty lääketiede -hankkeen tavoitteena on, että genomikeskus, kansallinen syöpäkeskus, kansallinen neurokeskus, lääkekehityskeskus sekä biopankkeja yhdistävä osuuskunta vakiinnuttavat toimintamallinsa ja rahoituksensa Suomessa vuosina 2021 - 2023. Niiden avulla toimeenpannaan terveysalan kasvustrategiaa ja vahvistetaan kansallista tutkimusta, kehitystä ja innovaatiotoimintaa.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa todetaan, että Suomi kehittyy tutkimus- ja innovaatioympäristönä nykyisiä tutkimuksen ja kehittämisen ekosysteemejä vahvistamalla, julkisen ja yksityisen sektorin innovaatiokumppanuusmallia kehittämällä sekä jatkamalla terveysalan kasvustrategian mukaisten toimenpiteiden täytäntöönpanoa.

Kasvustrategia on valmisteltu yhteistyössä kolmen ministeriön (STM, OKM, TEM) ja tutkimus- ja innovaatiorahoittajien kanssa (Business Finland ja Suomen Akatemia). Strategian päivitetty tiekartta julkaistaan alkuvuonna 2020.

Kasvustrategian toimeenpano

Kasvustrategian tavoitteena on parantaa ihmisten terveyttä ja hyvinvointia mm. tutkimuksen ja teknologian kehityksen luomien mahdollisuuksien kautta. Samalla tavoitteena on, että Suomesta tulee kansainvälisesti tunnettu terveysalan liiketoiminnan sekä hyvinvoinnin, terveyden ja uudistuvien palveluiden kärkimaa.

Näiden tavoitteiden edistämiseksi sosiaali- ja terveysministeriö tukee kansallisten osaamiskeskusten perustamista ja niiden toiminnan käynnistymistä muun muassa valtionavustuksilla.

Sosiaali- ja terveysministeriö on joulukuussa 2019 myöntänyt Itä-Suomen yliopistolle valtionavustusta Kansallisen neurokeskuksen perustamisvaiheen valmisteluun.

Kansallisen syöpäkeskuksen koordinoivan yksikön perustamiseen ja alueellisten syöpäkeskusten toiminnan käynnistymisen tukemiseen avattiin valtionavustushaku 31.12.2019.

Sosiaali- ja terveysministeriö julisti 3.6.2020 haettavaksi valtionavustusta julkisten biopankkien toimintojen yhtenäistämistä varten. 


Aineistoja terveysalan kasvustrategiasta

Tiedotteet ja uutiset

Työssään syöpäsairauden vaaralle altistuvien rekisteröinti tarkentuu
Ministry of Social Affairs and Health
Tiedote 11.6.2020 14.14
Valtionavustuksella vauhditetaan Kansallisen neurokeskuksen perustamista
Ministry of Social Affairs and Health
Uutinen 3.1.2020 10.39
Terveysteknologian ohjaus- ja valvontatehtäviä siirretään Valvirasta Fimeaan
Ministry of Social Affairs and Health
Tiedote 30.12.2019 11.32
Työperäistä syöpää torjutaan eurooppalaisella yhteistyöllä
Ministry of Social Affairs and Health
Tiedote 28.11.2019 12.10
Työssään syöpäsairauden vaaralle altistuvien rekisteröintiä tarkennetaan
Ministry of Social Affairs and Health
Tiedote 14.11.2019 13.27
Terveysteknologiaan liittyviä ohjaus- ja valvontatehtäviä siirretään Valvirasta Fimeaan
Ministry of Social Affairs and Health
Tiedote 7.11.2019 13.29
Kansallinen syöpäkeskus on perustettu
Ministry of Social Affairs and Health
Uutinen 22.10.2019 13.08
Uusi laki mahdollistaa sosiaali- ja terveystietojen tehokkaan ja tietoturvallisen käytön
Ministry of Social Affairs and Health
Tiedote 25.4.2019 12.00

Muualla verkossa

EU pj-kauden virallinen oheistapahtuma Genomics and Personalised Medicine in Public Health -seminaari Brysselissä 10.10.2019

Kolumni 19.12.2019 Suomen EUPJ-kauden sivuilla: Teknologian avulla voidaan rakentaa hyvinvointia ja kestävää kasvua

Strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkin kolumni 11.11.2019: Sosiaali- ja terveysalan kas-vustrategia luo huomisen terveyttä ja kestävää kasvua