logo

Yksilöllistetty lääketiede luo edellytyksiä vaikuttavammalle hoidolle

Yksilöllistetty lääketiede edistää yksilön terveyttä ja hyvinvointia hyödyntämällä tutkimusta, uusia teknologioita ja entistä laajempia tietovarantoja.

Tavoitteena on ehkäistä sairauksia sekä parantaa diagnostiikkaa ja hoitojen vaikuttavuutta. Samalla varmistetaan yksilön tietosuoja ja tuetaan ihmisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia saada hoitoa ja vaikuttaa omaan terveyteensä.

Yksilöllistetty lääketiede -hankkeen tavoitteena on, että genomikeskus, kansallinen syöpäkeskus, kansallinen neurokeskus, lääkekehityskeskus sekä biopankkeja yhdistävä osuuskunta vakiinnuttavat toimintamallinsa ja rahoituksensa Suomessa vuosina 2021 - 2023. Niiden avulla toimeenpannaan terveysalan kasvustrategiaa ja vahvistetaan kansallista tutkimusta, kehitystä ja innovaatiotoimintaa.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa todetaan, että Suomi kehittyy tutkimus- ja innovaatioympäristönä nykyisiä tutkimuksen ja kehittämisen ekosysteemejä vahvistamalla, julkisen ja yksityisen sektorin innovaatiokumppanuusmallia kehittämällä sekä jatkamalla terveysalan kasvustrategian mukaisten toimenpiteiden täytäntöönpanoa.

Kasvustrategia on valmisteltu yhteistyössä kolmen ministeriön (STM, OKM, TEM) ja tutkimus- ja innovaatiorahoittajien kanssa (Business Finland ja Suomen Akatemia). 

Kasvustrategian toimeenpano

Kasvustrategian tavoitteena on parantaa ihmisten terveyttä ja hyvinvointia mm. tutkimuksen ja teknologian kehityksen luomien mahdollisuuksien kautta. Samalla tavoitteena on, että Suomesta tulee kansainvälisesti tunnettu terveysalan liiketoiminnan sekä hyvinvoinnin, terveyden ja uudistuvien palveluiden kärkimaa.

Näiden tavoitteiden edistämiseksi sosiaali- ja terveysministeriö tukee kansallisten osaamiskeskusten perustamista ja niiden toiminnan käynnistymistä muun muassa valtionavustuksilla:

  • Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi Itä-Suomen yliopistolle valtionavustusta Kansallisen neurokeskuksen perustamisvaiheen valmisteluun joulukuussa 2019.
  • Kansallisen syöpäkeskuksen koordinoivan yksikön perustamiseen ja alueellisten syöpäkeskusten toiminnan käynnistymisen tukemiseen avattiin valtionavustushaku joulukuussa 2019.
  • Julkisten biopankkien toimintojen yhtenäistämistä varten avattiin valtionavustushaut kesäkuussa 2020 ja syyskuussa 2021.

Aineistoja terveysalan kasvustrategiasta

Tiedotteet ja uutiset

Eija Pelkonen jatkaa Fimean ylijohtajana

Ministry of Social Affairs and Health
Tiedote 13.9.2023 13.55

Biopankkilaki päivitetään vastaamaan yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia

Ministry of Social Affairs and Health
Tiedote 13.4.2023 11.25

Parempaa terveyttä genomitiedon avulla - genomistrategia on päivitetty

Ministry of Social Affairs and Health
Tiedote 1.2.2023 12.05

Hallituksen esitys Genomikeskuksen perustamisesta eduskuntaan 

Ministry of Social Affairs and Health
Tiedote 30.6.2022 13.38

Genomilain lausuntoyhteenveto valmistunut

Ministry of Social Affairs and Health
Tiedote 24.2.2022 15.34

Hallituksen esitys genomilaiksi uudistettu – lakiesitys lausunnolle 

Ministry of Social Affairs and Health
Tiedote 18.10.2021 14.15

Muualla verkossa

EU pj-kauden virallinen oheistapahtuma Genomics and Personalised Medicine in Public Health -seminaari Brysselissä 10.10.2019

Kolumni 19.12.2019 Suomen EUPJ-kauden sivuilla: Teknologian avulla voidaan rakentaa hyvinvointia ja kestävää kasvua

Strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkin kolumni 11.11.2019: Sosiaali- ja terveysalan kas-vustrategia luo huomisen terveyttä ja kestävää kasvua