Yksilöllinen lääketiede - rahoitetut hankkeet

Yksilöllistetyn lääketieteen hankkeessa kehitetään genomikeskuksen, kansallisen syöpäkeskuksen, kansallinen neurokeskuksen sekä biopankkeja yhdistävä osuuskunnan toimintamallit.

Alla olevaan taulukkoon on koottu hankekokonaisuuden puitteissa myönnetyt valtionavustukset:

Useita hakijoita: Julkisten biopankkien toimintojen yhtenäistäminen

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle on myönnetty valtionavustusta biopankkitoimintojen yhtenäistämiseen.

Biopankkitoimintojen yhtenäistämistä toteutetaan vuosina 2017-18 kahdella hankkeella. Valtionavustus on käytettävissä syöpäkeräysnäytekampanjaan sekä yhteisen IT-infrastruktuurin ja saatavuustietokannan rakentamiseen.

Valtionavustus on käytettävissä 1.10.2017 - 31.12.2018 syntyneisiin kustannuksiin päätöksessä kerrotuin ehdoin.

Avustuksen määrä: yhteensä 1 000 000 euroa

Lisätietoja päätöksestä: STM, erityisasiantuntija, Sandra Liede, puh. 050 323 1933, email: sandra.liede(at)stm.fi

Päätös

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri: Genomikeskuksen valmisteleva asiantuntija

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille on myönnetty valtionavustusta genomikeskuksen perustamiseen liittyvistä valmistelutehtävistä aiheutuviin kustannuksiin.

Valtionavustus kattaa genomikeskuksen perustamista valmistelevan asiantuntijan palkasta (60%) aiheutuvien kustannusten ja valmistelutyöhön liittyvien muiden kustannusten täyden määrän.

Valtionavustus on käytettävissä 1.8. - 31.12.2017 syntyneisiin kustannuksiin.

Avustuksen määrä: 50 000 euroa

Hankkeen yhdyshenkilö: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimialajohtaja (HUSLAB), Piia Aarnisalo, puh. 050 427 0447, email: piia.aarnisalo(at)hus.fi

Päätös

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri: Alueellisten syöpäkeskusten perustamissopimusten laatiminen

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille on myönnetty valtionavustusta alueellisten syöpäkeskusten perustamissopimusten laatimisesta ja yhteensovittamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Valtionavustus on tarkoitettu koko Suomea palvelevan kansallisen syöpäkeskuksen perustamisen valmisteluun.

Valtionavustus kattaa perustamissopimusten laatimista valmistelevan asiantuntijan palkasta (40 % työajasta) aiheutuvien kustannusten ja valmistelutyöhön liittyvien muiden kustannusten täyden määrän.

Valtionavustus on käytettävissä 16.08.2017 - 31.01.2018 syntyneisiin kustannuksiin.

Avustuksen määrä: 40 000 euroa

Hankkeen yhteyshenkilö: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Eteläisen syöpäkeskuksen (FICAN South) johtaja, Tuula Helander, puh. 050 427 0442, email: tuula.helander(at)hus.fi

Päätös

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri: Kansallisen syöpäkeskuksen toimintaa valmisteleva koordinaattori

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille on myönnetty valtionavustusta Kansallisen syöpäkeskuksen muodostavien alueellisten syöpäkeskusten ja Kansallinen syöpäkeskus -projektiryhmän työn koordinaatiota sekä kansallisen koordinoivan yksikön valmistelua hoitavan henkilön palkkaamiseen. Valtionavustus kattaa 50 % koordinaattorin työajasta.

Koordinaattorin tehtävänä on kansallisen syöpäkeskuksen alueellisten keskusten perustamisen tukeminen siten, että alueelliset keskukset on perustettu 31.01.2018 mennessä sekä eri alueellisten syöpäkeskusten jäsenistä koostuvan projektiryhmän työn koordinointi. Tehtävänä on myös kansallisen syöpäkeskuksen koordinoivan yksikön toiminnan sekä kansallisen syöpäkeskuksen keskeisiä tehtäviä koskevien toimintamallien suunnittelu.

Valtionavustus on käytettävissä 16.08.2017 - 31.12.2018 syntyneisiin kustannuksiin.

Avustuksen määrä: 88 000 euroa

Hankkeen yhteyshenkilö: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, ylilääkäri, Petri Bono, puh. 09 471 72428, email: petri.bono(at)hus.fi

Päätös

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri: Eteläisen syöpäkeskuksen toiminnan käynnistäminen

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille on myönnetty valtionavustusta eteläisen syöpäkeskuksen toiminnan suunnittelusta ja käynnistämisestä sekä pilottihankkeiden toteuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin että perustamista tukeviin tehtäviin.

Valtionavustus on käytettävissä 16.8.2017 - 28.2.2018 syntyneisiin kustannuksiin. 

Avustuksen määrä: 250 000 euroa

Hankkeen yhteyshenkilö: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, ylilääkäri, Petri Bono, puh. 09 471 72428, email: petri.bono(at)hus.fi

Päätös

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri: Keskisen syöpäkeskuksen toiminnan käynnistäminen

Pirkanmaan sairaanhoitopiirille on myönnetty valtionavustusta Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueelle perustettavan alueellisen syöpäkeskuksen toiminnan suunnittelusta ja käynnistämisestä sekä pilottihankkeiden toteuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Valtionavustus on käytettävissä 16.8.2017 - 28.2.2018 syntyneisiin kustannuksiin. 

Avustuksen määrä: 245 000 euroa

Hankkeen yhdyshenkilö: Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, johtajaylilääkäri, Kari-Matti Hiltunen, puh. 050 554 8532, email: kari-matti.hiltunen(at)pshp.fi

Päätös

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri: Pohjoisen syöpäkeskuksen toiminnan käynnistäminen

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille on myönnetty valtionavustusta Pohjoisen alueellisen syöpäkeskuksen toiminnan suunnittelusta ja käynnistämisestä sekä pilottihankkeiden toteuttamisesta aiheutuviin kustannuksen.

Valtionavustus on käytettävissä 16.8.2017-28.2.2018 syntyneisiin kustannuksiin. 

Sosiaali- ja terveysministeriö korvaa lisäksi valmistelutyöstä ja pilottihankkeista aiheutuvia kustannuksia selvitysten perusteella.

Avustuksen määrä: 250 000 euroa

Hankkeen yhdyshenkilö: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, vs. sairaanhoitopiirin johtaja Aino-Liisa Oukka, puh. 040 763 7119, email: aino-liisa.oukka(at)ppshp.fi

Päätös

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri: Itäisen syöpäkeskuksen toiminnan käynnistäminen

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille on myönnetty valtionavustusta Itä-Suomen alueellisen syöpäkeskuksen toiminnan suunnittelusta ja käynnistämisestä sekä pilottihankkeiden toteuttamisesta aiheutuviin kustannuksen.

Valtionavustus on käytettävissä 16.8.2017 - 28.2.2018 syntyneisiin kustannuksiin. 

Sosiaali- ja terveysministeriö korvaa lisäksi valmistelutyöstä ja pilottihankkeista aiheutuvia kustannuksia selvitysten perusteella. 

Avustuksen määrä: 249 000 euroa

Hankkeen yhdyshenkilö: Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, johtajaylilääkäri Jorma Penttinen, puh. 044 717 2110, email: jorma.penttinen(at)kuh.fi

Päätös

Satakunnan sairaanhoitopiiri: Läntisen syöpäkeskuksen toiminnan käynnistäminen

Satakunnan sairaanhoitopiirille on myönnetty valtionavustusta läntisen syöpäkeskuksen toiminnan suunnittelusta ja käynnistämisestä sekä pilottihankkeiden toteutumisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Valtionavustus on käytettävissä 1.9.2017-28.2.2018 syntyneisiin kustannuksiin.

Sosiaali- ja terveysministeriö korvaa lisäksi valmistelutyöstä ja pilottihankkeista aiheutuvia kustannuksia selvitysten perusteella.

Avustuksen määrä: 15 000 euroa

Hankkeen yhdyshenkilö: Satakunnan sairaanhoitopiiri, ylihoitaja, Tuula Huumonen, puh. 02 627 7606, email: tuula.huumonen(at)satshp.fi

Päätös

Vaasan sairaanhoitopiiri: Läntisen syöpäkeskuksen toiminnan käynnistäminen

Vaasan sairaanhoitopiirille on myönnetty valtionavustusta läntisen syöpäkeskuksen toiminnan suunnittelusta ja käynnistämisestä sekä pilottihankkeiden toteuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Valtionavustus on käytettävissä 1.9.2017 - 28.2.2018 syntyneisiin kustannuksiin.

Sosiaali- ja terveysministeriö korvaa lisäksi valmistelutyöstä ja pilottihankkeista aiheutuvia kustannuksia selvitysten perusteella.

Avustuksen määrä: 15 000 euroa

Hankkeen yhdyshenkilö: Vaasan sairaanhoitopiiri, ylihoitaja, Lisa Sundman, puh. 06 213 2602, email: lisa.sundman(at)vshp.fi

Päätös

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri: Läntisen syöpäkeskuksen toiminnan käynnistäminen

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille on myönnetty valtionavustusta läntisen syöpäkeskuksen toiminnan suunnittelusta ja käynnistämisestä sekä pilottihankkeiden toteuttamisesta aiheutuviin kustannuksen. 

Valtionavustus on käytettävissä 16.8.2017 - 28.2.2018 syntyneisiin kustannuksiin. 

Sosiaali- ja terveysministeriö korvaa lisäksi valmistelutyöstä ja pilottihankkeista aiheutuvia kustannuksia selvitysten perusteella. 

Avustuksen määrä: 250 000 euroa

Hankkeen yhdyshenkilö: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, tutkimusylilääkäri, prof. Päivi Rautava, puh. 050 3005 846, email: paivi.rautava(at)tyks.fi

Päätös

Lisätietoja