Yksilöllinen lääketiede - rahoitetut hankkeet

Yksilöllistetyn lääketieteen hankkeessa kehitetään genomikeskuksen, kansallisen syöpäkeskuksen, kansallisen neurokeskuksen, lääkekehityskeskuksen sekä biopankkeja yhdistävän osuuskunnan toimintamallit.

Alla olevaan taulukkoon on koottu hankekokonaisuuden puitteissa myönnetyt valtionavustukset: