Viveca Arrhenius, sosiaalineuvos

STM, Johdon tuki- yksikkö / JOT, Strategiaryhmä / STRA
0295163286  
Postiosoite: PL 33, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Meritullinkatu 8, 00170 Helsinki