Aija Rinkinen, opetusneuvos

opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Strategisen ohjauksen vastuualue
0295330360  
Postiosoite: PL 29, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Meritullinkatu 10, 00170 Helsinki