Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategiajohtaja

sosiaali- ja terveysministeriö, Johdon tuki- yksikkö / JOT
0295163382  
Postiosoite: PL 33, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Meritullinkatu 8, 00170 Helsinki