Leena Salonen, viestintäasiantuntija

15054355

sosiaali- ja terveysministeriö, Viestintäyksikkö / VIE Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvosto,
0295163077  
Postiosoite: PL 32, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Meritullinkatu 8, 00170 Helsinki