Pasi Pohjola, osastopäällikkö

sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO
0295163585  
Postiosoite: PL 33, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Meritullinkatu 8, 00170 Helsinki