Riikka Nurmi, viestintäpäällikkö

sosiaali- ja terveysministeriö, Viestintäyksikkö / VIE
0295163003  
Postiosoite: PL 33, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Meritullinkatu 8, 00170 Helsinki