Marja-Terttu Mäkiranta, hallitusneuvos

sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Suunnitteluasioiden ja kv. sosaaliturvan yksikkö / SUKA
0295163170  
Postiosoite: PL 33, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Meritullinkatu 8, 00170 Helsinki