Kaisa Lähdepuro, erityisasiantuntija

sosiaali- ja terveysministeriö, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVR
0295163419  
Postiosoite: PL 33, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Meritullinkatu 8, 00170 HELSINKI