Tuija Kumpulainen, osastopäällikkö

sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO
0295163280  
Postiosoite: PL 33, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Meritullinkatu 8, 00170 Helsinki