Tuija Kumpulainen, osastopäällikkö

sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO
0295163280  
Postiosoite: PL 33, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Meritullinkatu 8, 00170 Helsinki