Salme Kallinen, neuvotteleva virkamies

sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Asiakkuus ja toimintaympäristö -yksikkö / ASTO, Asiakkaat-tulosryhmä / ASI
0295163290  
Postiosoite: PL 33, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Maritullinkatu 8, 00170 Helsinki