Salme Kallinen, neuvotteleva virkamies

sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Asiakkaat ja henkilöstö -yksikkö / ASI
0295163290  
Postiosoite: PL 33, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Maritullinkatu 8, 00170 Helsinki