Pirjo Kainulainen, hallitusneuvos

sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Asiakkaat ja henkilöstö -yksikkö / ASI
0295163092  
Postiosoite: PL 23, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Meritullinkatu 8, 00170 Helsinki