Pirjo Kainulainen, hallitusneuvos

sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Asiakkuus ja toimintaympäristö -yksikkö / ASTO, Asiakkaat-tulosryhmä / ASI
0295163092  
Postiosoite: PL 23, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Meritullinkatu 8, 00170 Helsinki