Lasse Ilkka, erityisasiantuntija

sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Valmiusyksikkö / VAL
0295163714  
Postiosoite: PL 33, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki