Eeva-Liisa Haapaniemi, erityisasiantuntija

sosiaali- ja terveysministeriö, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVR
0295163690  
Postiosoite: PL 33, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Meritullinkatu 8, 00170 Helsinki