Päivi Ahtialansaari, assistentti

sosiaali- ja terveysministeriö, Hallintoyksikkö / HAL, Talousryhmä / TAR
0295163226  
Postiosoite: PL 33, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Meritullinkatu 8, 00170 Helsinki