Viljami Hätönen, Projektikoordinaattori

STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Valmiusyksikkö / VAL
0295163431  
Käyntiosoite: Kirkkokatu 14, 00023 Helsinki