Visuaalinen suunnittelu 2018 

Olemme käynnistäneet avoimen kilpailumenettelyn erillisten hankkeiden visuaalisen ilmeen suunnittelusta, ministeriön painotöiden ja sähköisten materiaalien visuaalisesta suunnittelusta ja toteutuksesta sekä strategisen tiedon visualisoinnista (tietomuotoilu) tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Työt sisältävät suunnittelutyön ja toteutuksen valmiiksi aineistoksi tai tuotteeksi.

STM hakee osaavaa, ministeriön tarpeet tuntevaa yhteistyökumppania, joka tarjoaa visuaalisen suunnittelun ja sen toteutuksen palveluja toimeksiantojen pohjalta.

Hankinnan kohde on jaettu kolmeen osaan, jotka ovat:

A Visuaalisen ilmeen suunnittelu.

B Valmiin visuaalisen ilmeen mukaiset toteutukset.

C Strategisen tiedon visualisointi ja kuvitus.

Hankintailmoitus (2018-006160) ja tarjouspyyntö liitteineen on jätetty julkaistavaksi Hilma-järjestelmässä www.hankintailmoitukset.fi  perjantaina 23.3.2018 ja se on julkaistu 25.3.2018. 

Tarjousten vertailu on kesken. Hankintapäätös tehdään aikaisintaan viikolla 20.

Tarjousasiakirjat

  1. Tarjouspyyntö
  2. Liite 1 ESPD-lomake
  3. Liite 2 Palvelukuvaus
  4. Liite 3 Tarjouslomake
  5. Liite 4 Hintaliite
  6. Liite 5 Sopimusluonnos
  7. Liite 6 JYSE 2017 Palvelut (toimitusehdot)

Lisätiedot

Vastaukset toimittajien tietopyyntöihin

Tarjoaja voi tarjouskilpailun aikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen [email protected] Sähköpostin aihekenttään kirjoitetaan ”Tietopyyntö: STM/910/2018”.

Suomenkieliset kysymykset on lähetettävä 4.4.2018 kello 12.00 mennessä. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata. Vastaukset kysymyksiin julkaistaan tällä sivulla viimeistään 9.4.2018.

Tarjouksen viimeinen jättöpäivä on maanantai 30.4.2018. Tarjoukset on jätettävä klo 16.00 mennessä. Ohjeet tarjouksen jättämiseen on ilmoitettu tarjouspyynnössä.

Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.

Lisätietoja

Nina Palin, viestintäsuunnittelija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Viestintäyksikkö / VIE 0295163141