Sosiaali- ja terveysministeriön viestintätoimistopalvelujen kilpailutus

Sosiaali- ja terveysministeriön viestintätoimistopalvelujen tarjouskilpailu on käynnissä. Hankintailmoitus on Hilma-ilmoituskanavassa (ilmoitus nro 2016-008448).

Hankinnan tavoitteena on saada aikaan viestintätoimistopalvelujen puitesopimus, jonka perusteella STM ja THL voivat hankkia viestintäpalveluja.

Tarjousten viimeinen jättöaika on maanantaina 30.5.2016 klo 12.

Lisätiedot

Tarjoaja voi tarjouskilpailun aikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen [email protected]. Sähköpostin aihekenttään kirjoitetaan "Kysymys / Viestintätoimistojen tarjouspyyntö".

Suomenkieliset kysymykset on lähetettävä viimeistään maanantaina 25.4.2016 klo 12.00 mennessä.

Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata, eikä tarjoaja voi missään vaiheessa hankintaprosessia vedota muihin yhteydenottoihin.

Vastaukset kysymyksiin julkaistaan tällä sivulla viimeistään maanantaina 2.5.2016

Vastaukset tarjoajien kysymyksiin

Vastaukset kysymyksiin on luettavissa tästä. Kysymys-vastaus-lista löytyy myös sivun alareunan tarjousasiakirjojen listalta.

Tarjoukseen liitettävä tehtävä

Tarjoukseen on liitettävä tarjousten vertailua varten viestintäsuunnitelma tupakkalain lanseeraamiseksi hallituksen esityksen (HE 15/2016 vp) perusteella. Suunnitelmaan on sisällytettävä
- kohderyhmämäärittely,
- viestinnän tavoitteet ja mittarit,
- viestinnän vastuut ja roolit
- ydinviestit kohderyhmittäin,
- keino- ja kanavavalikoima
- aikataulu

Tarjouksen on oltava sisällöltään tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukainen ja sisällettävä kaikki tarjoajien ja tarjousten arvioinnissa sekä tarjousten vertailussa tarvittavat pyydetyt tiedot. Tarjoukseen ei saa liittää tarjoajan omia tarjouspyynnön vastaisia ehtoja. Hankintayksiköllä on velvollisuus hylätä tarjous, joka on tarjouspyynnön vastainen.

Tarjous ja tarjouspyynnön liitteinä olevat tarjouslomakkeet sekä pyydetyt selvitykset annetaan suomen kielellä.

Taustatietoa viestintäsuunnitelman laatimiseksi

Hallituksen esityksen pääasiallinen sisältö

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi tupakkalaki. Lailla pantaisiin täytäntöön Euroopan unionin uusi tupakkatuotedirektiivi. Lisäksi toteutettaisiin muita uudistuksia, joilla pyritään ehkäisemään tupakkatuotteiden käytön aloittamista ja nikotiiniriippuvuuden syntymistä, edistämään tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden käytön lopettamista sekä suojelemaan väestöä altistumiselta tupakan savulle.

Tupakkatuotedirektiivistä johtuvia muutoksia olisivat muun muassa tiettyjen lisäaineiden kieltäminen tupakkatuotteista sekä savukkeita ja kääretupakkaa koskeva tunnusomaisten tuoksujen ja makujen, kuten mentolin, kielto. Tupakkapakkauksiin vaadittaisiin tupakkatuotedirektiivin mukaiset yhdistetyt terveysvaroitukset, jotka koostuvat varoitustekstistä ja sitä vastaavasta kuvasta.

Sähkösavukkeet ja niissä käytettävät nikotiini- ja muut nesteet otettaisiin kattavasti tupakkalain sääntelyn piiriin. Tuotteiden olisi täytettävä tupakkatuotedirektiivin mukaiset tiukat laatu-
ja turvallisuusvaatimukset, ja niiden tuominen markkinoille edellyttäisi ennakkoilmoitusta.
Tupakkatuotedirektiivistä johtuvien muutosten lisäksi esityksessä ehdotetaan esimerkiksi kaikkien savut-tomien tupakkatuotteiden myynnin ja maahantuonnin kieltoa, aikarajaa Euroopan talousalueen ulkopuolisista maista tapahtuvalle maahantuonnille, tiettyjen tuotteiden etämyynnin kieltoa ja tukkumyynnin säätämistä ilmoituksenvaraiseksi. Tupakointikieltoja laajennettaisiin ja asuinyhteisöjen mahdollisuuksia rajoittaa parveketupakointia lisättäisiin.

Sähkösavukkeille ja nikotiininesteille ehdotetaan kansallista lisäsääntelyä, johon kuuluisivat esimerkiksi ostoikäraja, myynnin luvanvaraistaminen, markkinointi-, esilläpito- ja etämyyntikiellot, makuaineiden kieltäminen, maahantuonnin rajoittaminen sekä käyttökiellot tiloissa, joissa ei saa tupakoida. Myös tupakan vastikkeille, kuten niin sanotulle energianuuskalle, ehdotetaan nykyistä tiukempaa sääntelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalla tupakkalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 15/2016 vp):
http://stm.fi/documents/1271139/1979378/Hallituksen+esitys+eduskunnalle+tupakkalaiksi.pdf/d60fb6ff-808c-4742-8684-9293dcf8378b

Muuta taustamateriaalia:

Kysymyksiä ja vastauksia hallituksen esityksestä eduskunnalle tupakkalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi: http://stm.fi/tupakkapolitiikka/kysymyksia-ja-vastauksia-tupakkalaista

Lausuntoyhteenveto tupakkalaista (29.10.2015)
http://stm.fi/documents/1271139/1340739/Lausuntoyhteenveto+tupakkalaista.pdf/8ddd1132-cc0d-4f5f-b677-c58cc2dd294f

Tupakkapolitiikka STM:n verkkopalvelussa: http://stm.fi/tupakkapolitiikka

Tupakkalaista STM:n verkkopalvelussa: http://stm.fi/haku?q=tupakkalaki

Tarjouspyyntö ja asiakirjat

Mikäli Word-dokumenttejä ei pääse käsittelemään, pyydämme tarkistamaan dokumentin suojauksen välilehdeltä Tarkista, kohdasta Rajoita muotoilemista. Mikäli suojaus jostain syystä on päällä, sen saa pois painikkeella Lopeta suojaus.

Tarjouslomakkeet voi myös pyytää sähköpostiin alla oleveista osoitteista.

Lisätietoja

Nina Palin, viestintäsuunnittelija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Viestintäyksikkö / VIE 0295163141