Viestintä vauhdittaa toimintakulttuurin muutosta

Työelämän mielenterveysohjelman viestinnälliset tavoitteet liittyvät toimintakulttuurin muutokseen, jonka edellytyksenä on myös mielenterveyskysymyksiin liittyvä asennemuutos. Lisäksi tavoitteena on levittää ohjelmassa kehitettäviä työkaluja, keinoja, menetelmiä ja malleja suomalaisille työpaikoille.

Tavoitteena on, että työyhteisön hyvä mielenterveys ymmärretään jatkuvasti muuttuvassa työelämässä menestystekijäksi, jota on välttämätöntä vahvistaa työtä kehittämällä sekä ongelmia ennaltaehkäisemällä. On parempi tukea koko työyhteisön työkykyä ennaltaehkäisevästi kuin reagoida yksilötasolla jo syntyneisiin ongelmiin.

Tämä edellyttää, että työpaikat panostavat mielenterveyttä tukeviin käytäntöihin, kuten esimerkiksi hyvään johtamiseen, työkuormaan, kunnolliseen työn organisointiin, tiedon kulkuun sekä palautteeseen ja arvostukseen.

Vaikutusten arviointia hyödynnetään jo ohjelman toimeenpanon aikana

Työelämän mielenterveysohjelman vaikutusten arvioinnissa huomioidaan niin toimeenpanon eteneminen kuin aikaansaadut tulokset ja vaikutukset.

Kehittävässä arvioinnissa arvioinnin tuloksia hyödynnetään jo ohjelmakauden aikana. Tuloksiin perustuen toimeenpanoa voidaan kehittää ja suunnata uudelleen.

Arvioinnin toteuttaa Nordic Healthcare Group.