Vastuutahot rahapelipolitiikassa

Rahapelitoimintaa ohjaa arpajaislaki, jonka valmistelusta vastaa sisäministeriö. Arpajaislaissa rahapelipolitiikan ensisijaiseksi tavoitteeksi on määritelty haittojen ehkäisy.

Veikkaus Oy on valtion omistama, erityistehtävää toteuttava osakeyhtiö 

Veikkaukselle arpajaislaissa määritelty tehtävänä on järjestää rahapelejä niin, että rahapeleihin osallistuvien oikeusturva taataan, väärinkäytökset ja rikokset pyritään estämään sekä pelaamisesta aiheutuvia taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja ehkäistään ja vähennetään.

Valtioneuvoston kanslia (VNK) vastaa Veikkaus Oy:n omistajaohjauksesta. Omistajaohjauksen keskeinen tehtävä on varmistaa Veikkaus Oy:n toiminnan erityistehtävän mukaisuus. 

Poliisihallituksen arpajaishallinto valvoo rahapelitoimintaa

Poliisihallitus valvoo valtakunnallisesti Veikkaus Oy:n pelitoiminnan toteutusta. Valvonta ulottuu Veikkaus Oy:n rahapelitoimintaan kattaen muun muassa rahapelien myynnin ja markkinoinnin, rahapelien sisällön ja toiminnallisuuteen liittyvät ominaisuudet sekä omavalvonnan huomioiden erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt ja alaikäiset.

Poliisihallituksen tehtäviin kuuluu tämän lisäksi myös lainvastaiseen rahapelitoimintaan ja -markkinointiin puuttuminen sekä arpajaistoiminnan tilastoiminen.

STM:n hallinnonalalla tehtävä työ 

Rahapelitoiminnan ja haittojen ehkäisyn kokonaisuuteen rahapelijärjestelmässä kuuluu edellä mainittujen lisäksi STM:n hallinnonalalla tehtävä työ, joka määritellään arpajaislain 52 §:ssä ja ehkäisevää päihdetyötä koskevassa laissa.

THL toimeenpanee tehtävää STM:n toimeksiannon mukaisesti. STM koordinoi haittojen ehkäisyn ja vähentämisen toimia valtioneuvostotasolla. Rahapelipoliittinen ohjelma määrittää tälle työlle suuntaviivat.

Rahapelituottojen operointi

Valtiovarainministeriö vastaa rahapelituotoista valtion budjetissa. 

Työ tuotonjaon irrottamiseksi rahapelijärjestelmästä on parhaillaan käynnissä. Valmistelun lähtökohta on, että jatkossa Veikkaus Oy:n tuotto otetaan valtion yleiskatteelliseen budjettiin. Tällä hetkellä tuotonjako on organisoitu rahapelijärjestelmässä erilliseksi kokonaisuudeksi.

Tuotonjaosta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA), joka on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva valtionapuviranomainen. 

 Muualla verkossa

Lisätietoja

Mari Pajula, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT Puhelin:0295163040   Sähköpostiosoite: