Varautuminen Syyriasta palaavien auttamiseen

Euroopasta on lähtenyt noin 4000 ihmistä Syyrian ja Irakin konfliktialueelle. Nyt eri maat pohtivat, miten tulisi toimia niiden lasten ja naisten kanssa, jotka ovat Syyrian leirillä. Al-Holin leirillä on arviolta alle kymmenkunta suomalaista aikuista ja parikymmentä lasta.

Suomi pitää erittäin tärkeänä, että lapsen oikeuksia kunnioitetaan ja lapsia autetaan kaikin käytettävissä olevin keinoin.

Viranomaiset toimivat yhteistyössä

Leirillä olevien tilannetta on selvitetty viranomaisten yhteistyönä. Ulkoministeriö on toimivaltainen viranomainen asioissa, jotka liittyvät suomalaisten avustamiseen ulkomailla ja mahdolliseen kotiuttamiseen.

Sisäministeriö koordinoi mahdollisiin palaajiin liittyvää viranomaisten varautumista ja turvallisuustoimia Suomessa.

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa lastensuojelun sekä terveydenhuollon lainsäädännöstä. Se myös koordinoi asiassa yleisesti kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa tehtävää yhteistyötä.

Lapsia koskevista lastensuojelun tukitoimista ja päätöksenteosta sekä terveydenhuollosta vastaavat kunnat.

Lähtökohtana on lapsen oikeuksien toteuttaminen

Lasten oikeuksien ja lastensuojelun näkökulmasta keskeistä on, että vaikeissa oloissa olleita lapsia suojataan ja lapsi saa tarvitsemansa avun ja pitempiaikaisen tuen kasvun ja kehityksen turvaamiseksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja kunnat ovat yhdessä varautuneet siihen, että Suomeen saapuu vaikeissa oloissa olleita lapsia, jotka tarvitsevat erityistä tukea ja apua.

Lastensuojelulla on käytössä laaja keinovalikoima avohuollon tukitoimista huostaanottoihin. Toimet perustuvat yksilölliseen harkintaan. Lapset voidaan erottaa vanhemmistaan, jos lastensuojelulaissa olevat perusteet siihen täyttyvät. Jokaisen lapsen kohdalta tehdään tällöin yksilöllinen ja perusteltu lastensuojelun päätös.

Lapsia on suojeltava myös julkisuudelta

Sosiaali- ja terveydenhuollossa asiakastiedot ovat salassa pidettäviä. Siksi yksittäisten lasten ja nuorten tilanteita ei voida kommentoida.

Lastensuojelun työntekijät eivät esimerkiksi voi kertoa, ketä lapsia he auttavat ja missä.