Varautuminen uuteen koronavirukseen - Suomessa nyt poikkeustila

Maailman terveysjärjestö WHO julisti 11.3.2020 koronaviruksen aiheuttaman covid-19-epidemian pandemiaksi.

Hallitus linjasi 16.3.2020, että Suomessa vallitsee koronaviruksen vuoksi poikkeusolot. Tarkoituksena on suojata väestöä ja turvata yhteiskunnan toiminta.

Sosiaali- ja terveysministeriö johtaa varautumista

STM ei vastaa kansalaisten yksittäisiin koronavirusta koskeviin kysymyksiin. Kansalaisille suunnattu palvelunumero 0295 535 535 palvelee arkisin klo 8-21 ja lauantaisin klo 9-15. Puhelinneuvonnasta ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa, vaan näissä tilanteissa on käännyttävä oman kunnan terveydenhuollon puoleen. 

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa tartuntatautien torjunnan yleisestä suunnittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta. Viranomaisten vastuut tartuntatautien - siis myös koronaviruksen - torjunnassa on kuvattu täällä:

Ministeriö aloitti koronavirukseen varautumisen heti, kun uusi koronavirus alkoi levitä. Varautuminen perustuu kansalliseen pandemiasuunnitelmaan.

Ministeriö on asettanut koordinaatioryhmän, joka suunnittelee, johtaa ja yhteensovittaa uudesta koronaviruksesta aiheutuvia torjuntatoimenpiteitä sosiaali- ja terveydenhuollossa. 

Koordinaatioryhmän alaisuudessa toimii operatiivinen ryhmä, joka ylläpitää tilannekuvaa kentällä ja sovittaa yhteen varautumisen toimenpiteitä.

Tartuntataudeista annettua valtioneuvoston asetusta muutettiin siten, että uuden koronavirustyypin aiheuttama vaikea infektio lisättiin yleisvaarallisten tartuntatautien luetteloon. Muutos tuli voimaan 14.2.2020.

Materiaalivarautuminen

Sosiaali- ja terveysministeriö tekee yhteistyötä eri viranomaisten kanssa koronaviruksen torjuntaan liittyvässä materiaalivarautumisessa.

Materiaalivarautumisessa tärkeitä yhteistyökumppaneista ovat esimerkiksi lääkehuollosta vastaava Fimea ja Huoltovarmuuskeskus, jonka tehtävänä on Suomen huoltovarmuuden ylläpito.

STM teki 23.3.2020 päätöksen, että huoltovarmuuskeskuksen varastossa olevat lääkintämateriaalit ja suojavälineet otetaan käyttöön.

Paikalliset ja alueelliset viranomaiset ohjeistettu

Kunnat, kuntayhtymät, sairaanhoitopiirit ja aluehallintovirastot ovat saaneet ohjeet koronavirustilanteeseen varautumisesta.

Kaikki STM:n antamat viranomaisohjeet on koottu yhdelle sivulle, jota päivitetään sitä mukaa kuin ohjeet valmistuvat.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä oppilaitosten henkilökunnalle on tehty suositus, jonka avulla pyritään ehkäisemään taudin leviämistä.

Ohjeet varautumiseen työpaikoilla

Työterveyslaitos on ohjeistanut työpaikkoja siitä, miten uuden koronaviruksen leviämiseen on varauduttava.

Ohjeet on laadittu myös terveydenhuollon henkilöstölle ja muille henkilöille, jotka työssään voivat olla tekemisissä koronaviruksen (COVID-19) tartuttaman henkilön kanssa. 

Varautumista ohjaava lainsäädäntö ja periaatteet

Viranomaisten velvollisuudet ja viranomaisten välinen yhteistyö tartuntatautien torjunnassa on määritelty tartuntatautilaissa. Lakia täydentää valtioneuvoston asetus tartuntataudeista.

Valmiuslain mukaan valtion viranomaisten ja laitosten sekä kuntien on varmistettava tehtäviensä mahdollisimman häiriötön hoitaminen myös poikkeusoloissa. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon varautumiseen ja valmiussuunnitteluun kuuluvat periaatteet sisältyvät ohjeisiin, jotka on julkaistu keväällä 2019.

Valtioneuvosto teki vuonna 2017 periaatepäätöksen yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta, jossa määritellään myös sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan vastuut ja tehtävät normaaliolojen häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa.

Lue myös