FI SV EN

Vammaispalvelujen lainsäädäntö uudistuu

Vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki yhdistetään yhdeksi vammaisten henkilöiden erityispalveluja koskevaksi laiksi, joka koskee kaikkia vammaisia henkilöitä yhdenvertaisesti.

Hallitus antoi asiasta esityksen eduskunnalle 27.9.2018. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021.

 

Uuden vammaispalvelulain tavoitteena on turvata vammaisille henkilöille palvelut yksilöllisten tarpeiden mukaan. Diagnoosi ei ole peruste palvelujen saamiselle.

Vammaispalvelulaki koskee sosiaalihuollon erityispalveluja. Vammaisten henkilöiden terveyspalvelut järjestetään terveydenhuollon lainsäädännön perusteella.

Vammaisten henkilöiden erityispalvelut

Vammaisilla henkilöillä säilyvät subjektiiviset oikeudet välttämättömiin erityispalveluihin. Aiempaa useampi vammainen henkilö saa valmennusta ja tukea, joilla vahvistetaan henkilön omia voimavaroja. Myös lyhytaikaista huolenpitoa saavien joukko kasvaa.

Henkilökohtaisen avun eri toteuttamistavat säilyvät. Työnantajamallista säädetään tarkemmin. Sen käyttäminen edellyttää, että vammainen henkilö on suostunut työantajaksi sen jälkeen, kun hän on saanut maakunnan liikelaitokselta riittävän selvityksen työnantajan velvollisuuksista ja vastuista.

Liikkumisen tukeen lisätään vaihtoehtoja. Esimerkiksi auton antaminen vammaisen henkilön käyttöön kuljetuspalvelujen sijaan on tietyin edellytyksin mahdollista. Asiakkaan suostumuksella maakunta voi myöntää kuljetuspalveluja tietyn matkojen määrän sijaan kilometrimääränä. Palveluja voidaan käyttää kunta- ja maakuntarajoista riippumatta. Maakunta voi myöntää kuljetuspalvelut kuukauden sijaan enintään yhden vuoden aikana käytettäväksi.

Asumisen tuki järjestetään ensisijaisesti vammaisen henkilön itse valitsemaan asuntoon ja asuinpaikkaan.

Vammaispalvelut säilyvät edelleen pääosin maksuttomina.

Vammaisten lasten asema

Vammaisten lasten ja nuorten mielipiteen kuulemista ja osallisuutta palvelujen toteuttamisessa vahvistetaan.

Lapsia ja nuoria koskevat erityiset tarpeet huomioidaan entistä paremmin. Esimerkiksi vammaisten lasten perheet saavat lapsen asumisen tukena kotiin yksilöllistä apua, jotta lapsi voi asua kotona vaativassakin tilanteessa. Varhaishaiskasvatusta voidaan myöntää valmennuksen ja tuen palveluna vammaisille lapsille, joilla on tarve varhaiskasvatukseen osallisuutta tukevana toimintana. Aikuistuvaa nuorta tuetaan valmennuksen ja tuen avulla siirtymään omaan kotiin ja elämään itsenäistä elämää.

Maakunta vastaa palvelujen järjestämisestä

Erityishuoltopiirit ja -ohjelmat poistuvat. Maakunta vastaisi jatkossa palvelujen järjestämisestä. Tästä säädetään sote-järjestämislaissa.

Valinnanvapauslaissa säädettäisiin myös henkilökohtaisesta budjetista. Maakunta voi antaa henkilökohtaisen budjetin sellaiselle ihmiselle, joka tarvitsee useita eri palveluja. Henkilökohtaisella budjetilla saa ne palvelut, jotka on kirjattu päätökseen ja asiakassuunnitelmaan, ja joihin on lainsäädännön mukaan oikeus. Henkilökohtainen budjetti otettaisiin käyttöön 2022.

Lisätietoja

Anne-Mari Raassina, neuvotteleva virkamies 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Toimintakyky-tulosryhmä / TOK 0295163405  


Jaana Huhta, hallitusneuvos 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Toimintakyky-tulosryhmä / TOK 0295163407  


Kirsi-Maria Malmlund, lakimies 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Toimintakyky-tulosryhmä / TOK 0295163073