Statsunderstödda spetsprojektet Ungdomsgarantin ändras i riktning mot en kollektiv garanti

Social- och hälsovårdsministeriet har fördelat sammanlagt 1 215 205 euro i statsunderstöd till sex försöksprojekt för psykosocialt stöd för unga i olika delar av Finland. Understöden finns tillgängliga under tiden 1.5.2018–31.12.2019. 

De projekt som får statsunderstöd var ett led i Juha Sipiläs regerings spetsprojekt Ungdomsgarantin ändras i riktning mot en kollektiv garanti. Dess mål var att minska antalet unga som hamnar utanför utbildning och arbetsliv. 

Statsunderstödda projekt

  • Projekt som samordnas av Markku Juhani Fingerroosin muistosäätiö (200 000 euro). I projektet utformas för unga i Åbo en ny tjänstehelhet med fokus på hantering av vardagen.
  • Tammerfors stads projekt (270 090 euro). Projektet strävar efter att nå i synnerhet sådana unga som inte har kontakt med socialservicen eller sysselsättningsservicen. 
  • Projekt av föreningen Satakunnan yhteisöt ry (204 000 euro). I projektet utformas och testas nya slags paket för stöd i vardagen för unga.
  • Uleåborgs stads projekt (235 360 euro). Projektet genomförs tillsammans med ett brett nätverk av lokala samarbetspartner, och projektet riktas i synnerhet till unga som antingen redan har eller löper risk för att hamna utanför servicesystemet. 
  • Projekt av Lieksan kristillisen opiston kannatusyhdistys ry (195 755 euro). Målet med projektet är att för unga och unga vuxna i staden Lieksa, även unga i glesbygden, bygga upp en vardagsnära servicemodell med låg tröskel som går att kopiera. 
  • I det projekt som genomförs av Varkaus stad (110 000 euro) vill man stödja ungas livskompetens som helhet genom att utveckla det tvärsektoriella samarbetet och utöka tjänsteutbudet vid Navigatorn i Varkaus.

Syftet med försöksprojekten är att samla och starta kommunspecifika eller regionala program för att systematiskt sätta i gång stödpaketet Grepp om vardagen. Utgångspunkten är att sammanföra olika aktörer för att stödja de unga i regionen. I de finansierade projekten ska även uppföljningsmodeller ingå. Dessa ska kunna visa resultatet av de modeller som används. Målet är att åstadkomma en permanent samarbetsmodell och systematisk förändring för att man på ett ännu mer verkningsfullt sätt ska kunna svara mot de utmaningar i vardagen som de unga räknat upp.

Läs mer om effektkedjan för stödpaketet Grepp om vardagen:

Lisätietoja

Elina Palola, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Lapset ja nuoret -yksikkö / LANU 0295163595  

Muualla palvelussamme