Hätäkutsun ohjaaminen

Sosiaali- ja terveystoimen yksiköt voivat käyttää henkeä tai terveyttä uhkaavassa tilanteessa VIRVE-päätelaitetta myös hätäkutsuun, jos ei ole mahdollista soittaa normaalia 112-hätäpuhelua. Hätäkutsu tehdään painamalla päätelaitteen EMRG-tai E-painiketta.

Sosiaali- ja terveystoimen yksiköiden hätäkutsu voidaan lähettää:

  • yksikön omaan järjestelmään esimerkiksi vartijalle
  • muuhun hälytysjärjestelmään
  • päivystys- tai valvontapisteisiin 
  • yksiköiden toisiin VIRVE-, gsm- tai lankapuhelimiin 
  • VIRVEssä yksittäiseen päätelaitteeseen tai puheryhmään 
  • hätäkeskukseen.

Hätäkutsun ohjaamisesta hätäkeskukseen on tehty sopimus sosiaali- ja terveysministeriön ja hätäkeskuslaitoksen kesken 17.8.2006.

Täytettävät lomakkeet

Kun sosiaali- ja terveystoimen yksiköstä on ohjattu VIRVE-hätäkutsu hätäkeskukseen, yksikön pitää täyttää seuraavat lomakkeet:

Täytetty ja allekirjoitettu lomake sekä selvitys käyttäjäyksikön VIRVE päätelaitteista lähetetään valittuun hätäkeskukseen sekä SosTer-VIRVE-pää- tai aluepääkäyttäjälle.

Hätäkutsun lähettäjä selvittää aina hätäkutsun lähettämisen syyn liitteenä 2 olevalla lomakkeella Selvitys hätäkutsun lähettämisestä. Lomake lähetetään valittuun hätäkeskukseen sekä SosTer-VIRVE-pää- tai aluepääkäyttäjälle.

VIRVEä käyttävä yksikkö huolehtii siitä, että hätäkutsun toiminta on testattu. Yksikkö ja hätäkeskus sopivat keskenään testauksen ajankohdan.