Koulutuskalenteri

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan varautumiseen ja valmiussuunnitteluun liittyvät koulutukset, seminaarit ja harjoitukset vuonna 2018 (kalenteria päivitetään vuoden aikana):

Sosiaali- ja terveysministeriön valmiusyksikön järjestämät seminaarit

STM:n valmiusseminaari 2018

  • 24. - 25.5.2018 Gustavelund, Tuusula

Kohderyhmä: AVIen (Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue, Työsuojelun vastuualue), sairaanhoitopiirien, sosiaali- ja terveydenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon toimintayksiköiden, STM:n sekä STM:n hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä muiden yhteistyökumppaneiden varautumiseen ja valmiussuunnitteluun osallistuvat henkilöt ja johto sekä maakuntauudistuksen muutosjohtajat ja alueelliset sote-valmistelijat.

Järjestäjä: Sosiaali- ja terveysministeriön hyvinvointi- ja palveluosasto, valmiusyksikkö

Kustannukset: Seminaari on maksuton. Lähettävä taho vastaa matka- ja majoituskustannuksista.

Lisätietoja: suunnittelija Marika Sironen, STM, valmiusyksikkö, puh. 0295 163 149, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)stm.fi

Sosiaali- ja terveysministeriön valmiusyksikön ja Pelastusopiston yhteistyössä järjestämät kurssit

Sosiaalipäivystys osana sosiaalihuollon varautumista ja viranomaisyhteistyötä -kurssi

  • 3. - 4.10.2018 Kuopio, Pelastusopisto

Tarkoituksena on tukea maakuntien sote-alueiden sosiaalipäivystysten järjestämistä.

Kohderyhmä: maakuntien sote-valmistelijat, sosiaalipäivystysten suunnittelijat ja johtajat.

Järjestäjät: Pelastusopisto sekä STM:n hyvinvointi- ja palveluosasto/valmiusyksikkö

Kustannukset: Kurssi on maksuton. Lähettävät organisaatiot vastaavat osallistujiensa muista kuluista (matkat, päivärahat jne.).

Lisätietoja: suunnittelija Marika Sironen, puh. 02951 63149, sähköposti:etunimi.sukunimi(at)stm.fi sekä Pelastusopistolta opintosihteeri Mari Kiminki, puh. 02954 53488

Lisätietoja

Marika Sironen, suunnittelija 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Valmiusyksikkö / VAL 0295163149   etunimi.sukunimi@stm.fi