Valmiusyksikkö (VAL)

Valmiusyksikkö (VAL) on sosiaali- ja terveydenhuollon varautumisen asiantuntija-, ohjaus- ja kehittämisyksikkö. Valmiusyksikkö kehittää yhteistyössä ministeriön osastojen ja erillisten tulosryhmien sekä hallinnonalan laitosten ja virastojen kanssa normaaliolojen häiriötilanteiden ja poikkeusolojen edellyttämiä hallinnonalan valmiuksia sekä ylläpitää tilannejohtamis- ja turvallisuusjärjestelyjä.

Valmiusyksikön tehtävät:

  • johtaa, ohjaa, kehittää ja yhteensovittaa sosiaali- ja terveydenhuollon varautumista häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
  • hallinnonalan turvallisuussuunnittelun ohjaus ja kehittäminen
  • valmiuden asiantuntija lainsäädäntötyössä
  • hallinnonalan häiriötilanteiden tilannejohtamisvalmiuksien ylläpito ja kehittäminen
  • ministeriön päivystysjärjestelmän ylläpito ja hallinnonalan hälytysjärjestelmän kehittäminen
  • sosiaali- ja terveydenhuollon varautumis- ja turvallisuuskoulutuksen järjestäminen ja kehittäminen
  • hallinnonalan siviilikriisihallinnan asiantuntija- ja koordinaatiotehtävät
  • pohjoismainen, EU:n ja muu kansainvälinen valmiusyhteistyö
  • tutkimus- ja kehittämistoiminnan seuraaminen ja tukeminen.

Valmiusyksikön päällikkö on valmiusjohtaja Olli Haikala. Hän toimii myös ministeriön valmiuspäällikkönä.