Usein kysyttyä yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta

Yleiseen asumistukeen tehtyjen muutosten tarkoitus on hallitusohjelman linjausten mukaisesti yksinkertaistaa ja selkeyttää asumistukijärjestelmää sekä vahvistaa julkista taloutta. Lisäksi tavoitteena on valtion talouden tasapainottaminen ja asumistukimenojen voimakkaan kasvun hillitseminen.

Muutokset yleiseen asumistukeen ovat tulleet voimaan 1.4.2024. Muutos vaikuttaa ruokakunnan asumistukeen, kun asumistuki tarkistetaan seuraavan kerran tai kun tukea myönnetään ruokakunnalle, joka ei vielä saa asumistukea. Omistusasuntoihin maksettavien tukien lakkautus tulee voimaan 1.1.2025.

Yleiseen asumistukeen tehtävien muutosten niin sanottu toinen paketti on lähtenyt lausuntokierrokselle 27.6.2024. 

Kysymyksiä ja vastauksia

Korvausprosentin alentaminen

Tuloharkinnan kiristäminen perusomavastuuosuutta määrättäessä

Ansiotulovähennyksen poistaminen

Helsingin yhdistäminen muuhun pääkaupunkiseutuun kuntaryhmityksessä

Omistusasuntojen asumistuen lakkauttaminen

Muutosten vaikutukset

Voimaantulo

Lisätietoja