Työterveysyhteistyön toimintamalli

Työelämän mielenterveysohjelmassa kehitettiin työkykyä ja mielenterveyttä tukevaa yhteistyömallia työpaikkojen ja työterveyshuoltojen ennaltaehkäisevään työhön. Malli henkistä työkykyä ja mielenterveyttä tukevaan työterveysyhteistyöhön luotiin yhdessä työpaikkojen ja työterveyshuoltojen kanssa.

Työpaikan työkykyjohtamisella on suuri merkitys työntekijöiden henkisen työkyvyn tukemisessa ja psykososiaalisen kuormituksen hallinnassa.

Toimintamalli ei anna valmiita ratkaisuja, vaan auttaa työpaikkoja itse määrittämään ja arvioimaan nykytilan, löytämään sopivat ratkaisut ja niiden toteuttajat.

Malli julkaistiin syyskuussa 2022.