Työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksesta

Työkykyohjelmassa kehitetään hyvinvointialueiden sote-keskuksiin työkyvyn tuen palveluja.

Työkyvyn tuen palvelukokonaisuuteen kootaan ja kuvataan osatyökykyiselle asiakasryhmälle tarkoitetut työkyvyn tuen palvelut ja palveluntuottajat. Palveluiden koonti vaatii alueellista yhteistyötä, sopimista ja yhteiskehittämistä verkostoissa.

Vaikuttavia sosiaali- ja terveydenhuollon keinoja osatyökykyisten työllistymisen tukeen

Ohjelmassa kehitettävässä mallissa monialainen työkyvyn tuen tiimi arvioi asiakkaan työkyvyn tuen palvelutarpeet ja järjestää tarvittavat palvelut. Monialainen tiimi tekee työ- ja toimintakyvyn arvioita ja selvittää asiakaslähtöisesti etuuksia ja tukia, arvioi kuntoutuksen tarvetta ja järjestää tarvittavaa kuntoutusta (päihde-, mielenterveys-, ammatillinen- ja sosiaalinen kuntoutus). Palvelumallissa asiakasvastaava koordinoi osatyökykyisen asiakkaan palvelupolun ja varmistaa, että osatyökykyinen saa tarvitsemansa työkyvyn tuen palvelut, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon-, kuntoutuksen- ja Kelan palvelut ja toimii asiakkaan tukena työllistymiseen asti.

Palvelukokonaisuuden kehittämisellä tuetaan osatyökykyisten työ- ja toimintakykyä sekä työllistymistä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluilla. Mallissa asiakkaat ohjautuvat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin työllisyyspalveluista.

Palvelukokonaisuutta kehitetään 22 alueellisessa hankkeessa. Keskeistä on toiminnan leviäminen ja juurtuminen alueille osaksi tulevaisuuden sote-keskuksen palveluita. Tuloksena alueilla syntyy myös monialainen yhteistyöverkosto.

Tavoitteena on parantaa osatyökykyisten työttömien työllistymistä. Palveluita kehittämällä asiakkaiden työ- ja toimintakykyä voidaan tukea ja tunnistaa aiempaa paremmin. Samalla työttömyyden kesto lyhenee, kun työkyvyn tuen palveluprosessi on asiakaslähtöinen ja sujuva.