Työkykykoordinaattori on palvelujen asiantuntija

Työkykykoordinaattori on työelämän ja palvelujärjestelmän asiantuntija, jonka tehtävänä on yhdessä osatyökykyisen kanssa löytää räätälöityjä ratkaisuja työllistymiseen.

Tällä hetkellä Suomessa on noin 700 työkykykoordinaattorin koulutuksen saanutta henkilöä. Alla olevassa kuvassa työkykykoordinaattorien määrä maakunnittain (tilanne maaliskuussa 2019).

Valmistuneet työkykykoordinaattorit maakunnittain.

Koska työkykykoordinaattoreilla on valmiudet palvelujärjestelmän kehittämiseen, heidän roolinsa on merkittävä muun muassa työllisyysasteen nostamisessa ja alueellisten työvoimatarpeiden tunnistamisessa.

Työkykykoordinaattorikoulutus

Työkykykoordinaattorikoulutus on tarkoitettu ammattilaisille, jotka toimivat osatyökykyisten työllistymistä ja työssä jatkamista tukevissa palveluissa (mm. TE-palvelut, terveydenhuolto, sosiaalitoimi, sosiaalivakuutus, työterveyshuolto, kuntoutus, työpaikat/HR, järjestöt, oppilaitokset).

Koulutus on laajuudeltaan 10 lähiopetuspäivää. Lähiopetuspäivien lisäksi koulutukseen sisältyy välitehtäviä, jotka liittyvät kunkin osallistujan työn kehittämiseen. Koulutukseen sisältyy omaan työhön, omaan organisaatioon, työpaikkaan tai yhteistyöverkostoon liittyvä kehittämistehtävä.

Tällä hetkellä OTE-kärkihankkeen järjestämät koulutukset ovat loppusuoralla ja päättyvät maaliskuussa 2019.