Työkykykoordinaattori on palvelujen asiantuntija

Työkykykoordinaattori on työelämän ja palvelujärjestelmän asiantuntija, jonka tehtävänä on yhdessä osatyökykyisen kanssa löytää räätälöityjä ratkaisuja työllistymiseen.

Tällä hetkellä Suomessa on noin 370 työkykykoordinaattorin koulutuksen saanutta henkilöä ja koulutuksissa lähes saman verran. Alla olevassa kuvassa työkykykoordinaattorien määrä maakunnittain (tilanne toukokuussa 2018).

 

Koska työkykykoordinaattoreilla on valmiudet palvelujärjestelmän kehittämiseen, heidän roolinsa on merkittävä muun muassa työllisyysasteen nostamisessa ja alueellisten työvoimatarpeiden tunnistamisessa.

Työkykykoordinaattorin tehtävät ja rooli on kiteytetty alla olevaan kuvaan.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Työkykykoordinaattorikoulutus on tarkoitettu ammattilaisille, jotka toimivat osatyökykyisten työllistymistä ja työssä jatkamista tukevissa palveluissa (mm. TE-palvelut, terveydenhuolto, sosiaalitoimi, sosiaalivakuutus, työterveyshuolto, kuntoutus, työpaikat/HR, järjestöt, oppilaitokset).

Työterveyshuollossa työskenteleviltä työkykykoordinaattoreilta, jotka ovat koulutukseltaan muita kuin terveydenhuollon ammattilaisia, edellytetään lisäksi työterveyshuollon opintoja 2 op. Näitä opintoja voi suorittaa Työterveyslaitoksella Työterveyshuollon koulutus sosiaalialan asiantuntijoille -koulutuksessa, joka toteutetaan vuosittain. Seuraavan koulutuksen ajankohdasta saat tietoa osoitteessa www.ttl.fi/koulutus

Mitä koulutus sisältää?

Koulutus on laajuudeltaan 10 lähiopetuspäivää. Lähiopetuspäivien lisäksi koulutukseen sisältyy välitehtäviä, jotka liittyvät kunkin osallistujan työn kehittämiseen. Koulutukseen sisältyy omaan työhön, omaan organisaatioon, työpaikkaan tai yhteistyöverkostoon liittyvä kehittämistehtävä.

Koulutuksessa perehdytään muun muassa seuraaviin teemoihin:

  • Työllistymisestä ja työssä jatkamisesta vastaava laaja palvelujärjestelmä, mitä siihen kuuluu ja miten se toimii.
  • Työeläkelaitoksen tarjoamat ratkaisut ja työpaikan keinot.
  • Kolmannen sektorin tarjoamat palvelut työssä jatkamisen ja työllistymisen edistämiseksi.
  • Työelämästä syrjäytymisen ennaltaehkäisy, varhainen välittäminen, tuen tarpeen tunnistaminen, sosiaalinen ja psykologinen pääoma.
  • Ratkaisukeskeinen lähestymistapa työntekijän, esimiehen ja työyhteisöjen tukemisessa.

Tällä hetkellä koulutukset ovat loppusuoralla ja päättyvät maaliskuussa 2019.

Lisätietoja

Päivi Mattila-Wiro, neuvotteleva virkamies 
STM, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Toimintapolitiikkayksikkö / TY 0295163467  


Raija Tiainen, projektipäällikkö 
STM, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Toimintapolitiikkayksikkö / TY 0295163610