Työelämän mielenterveysohjelma vastaa myös koronakriisistä elpymiseen

Koronapandemia on vaikuttanut työelämään monella tavalla. Ohjelmassa käynnistetään osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa toimenpiteitä, jotka tukevat työyhteisöjen elpymistä koronakriisissä ja sen jälkeen. Toimenpiteet toteutetaan vuosina 2022–2024.

Toimenpiteet helpottavat työyhteisöjä arkeen paluussa esimerkiksi etätyöjakson tai työstä poissaolon jälkeen sekä vahvistavat poikkeusolojen aikana erityisen kuormittavissa olo-suhteissa työskennelleiden hyvinvointia ja jaksamista.

Ohjelmassa huomioidaan nuoret työntekijät ja eri ammattialojen tarpeet. Työpaikkojen elpymistä tuetaan erilaisten työkalujen ja työkykyä tukevien mallien avulla. Lisäksi luodaan digitaalinen alusta, joka kokoaa yhteen vaikuttavia työkyvyn tuen keinoja, menetelmiä ja tietosisältöjä.

Lisätietoja