Työelämän mielenterveysohjelma vastaa myös koronakriisistä elpymiseen

Koronapandemia on vaikuttanut työelämään monella tavalla. Ohjelmassa käynnistetään osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa toimenpiteitä, jotka tukevat työyhteisöjen elpymistä koronakriisissä ja sen jälkeen. Toimenpiteet toteutetaan vuosina 2022–2024.

Toimenpiteet helpottavat työyhteisöjä arkeen paluussa esimerkiksi etätyöjakson tai työstä poissaolon jälkeen sekä vahvistavat poikkeusolojen aikana erityisen kuormittavissa olosuhteissa työskennelleiden hyvinvointia ja jaksamista.

Ohjelmassa huomioidaan nuoret työntekijät ja eri ammattialojen tarpeet. Työpaikkojen elpymistä tuetaan erilaisten työkalujen ja työkykyä tukevien mallien avulla. Lisäksi luodaan digitaalinen alusta, joka kokoaa yhteen vaikuttavia työkyvyn tuen keinoja, menetelmiä ja tietosisältöjä.

Työkyvyn kansallisen digialustan esiselvitys

Osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa on toteutettu esiselvitys työkyvyn sähköisten palveluiden ja tietosisältöjen saatavuudesta eri kohderyhmille.
Esiselvityksen keskeinen havainto on, että asiantuntijoille ja asiakkaille on runsaasti tarjolla tietoa tilanteeseen, jossa työkyky on jo alentunut. Työpaikoille ja työnantajille suunnattuja sähköisiä palveluita, työvälineitä ja tietosisältöjä ei kuitenkaan ole työkyvyn ylläpitoon, vahvistamiseen ja menetyksen ennaltaehkäisyyn.
Koska työkyvyn ennaltaehkäisevään tukeen liittyvä tieto on heikosti tunnettua, digialusta pyritään kytkemään osaksi olemassa olevaa verkkopalvelua, joka tavoittaa työpaikat jo nyt. Näin resurssit voidaan kohdistaa ensisijaisesti palvelun sisällön kehittämiseen. 

Lähtökohtana esiselvitykselle on ollut digialustan pitkäikäisyys ja ylläpidon varmistaminen myös ohjelmakauden jälkeen. Esiselvityksessä esille nostetuista erilaisista mahdollisen toteutuksen ja alustan ylläpidon vaihtoehdoista ei ole neuvoteltu, vaan niiden selvittämisen yhteydessä neuvotellaan tarvittavien tahojen kanssa.

Esiselvityksen toteutti Gofore Oyj.

Digialustan valmistelu jatkuu osana Suomen kestävän kasvun ohjelman toimeenpanoa.