Osatyökykyiset työssä: Tutkimus toimintakonseptin vaikutuksista

 

Osatyökykyiset työssä -ohjelma on päättynyt. Näitä sivuja ei enää päivitetä.

Osatyökykyiset työssä -ohjelmassa on käynnistynyt tutkimus, jossa selvitetään uuden toimintamallin vaikutuksia ja toimivuutta.Tutkimusaineisto kerätään 12 organisaatiossa, joissa työkykykoordinaattoritoimintaa parhaillaan pilotoidaan.

Lue tutkimuspäällikkö Nina Nevalan haastattelu:

Laadullista ja määrällistä tutkimusta

Tutkimus koostuu sekä laadullisista case-tutkimuksista että määrällisestä tutkimuksesta.

 Laadullinen case-tutkimus
Konseptissa toteutuvat
prosessit     
Konseptin toteu-
tusta estävät ja edistävät tekijät
Konseptin hyödyt yksilönja
organisaation
kannalta
Verkkopalvelun
käytettävyys ja
kehittämis-
kohteet
Määrällinen tutkimus
 Toimintakonseptin taloudelliset vaikutukset


Konseptin toimivuutta ja vaikutuksia selvitetään teemahaastatteluilla,  päiväkirjamenetelmällä, prosessikuvauksilla, narratiivisilla case-kuvauksilla sekä taloudellisten vaikutusten arvioinnilla. Taloudellisia vaikutuksia arvioidaan asiakkaan, organisaation ja yhteiskunnan näkökulmasta.

Tutkimuksessa tehdään kolme julkaisua ja kolme opinnäytetyötä.

Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään muun muassa toimintakonseptin jatkokehittämisessä, verkkopalvelun suunnittelussa ja työkykykoordinaattoreiden koulutuksessa. 

Nina Nevalan esitysaineisto tutkimuksesta